Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

20:05, 30/11/2022

BHG - Chiều 30.11, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tiếp tục các nội dung chương trình và bế mạc. Dự phiên họp có đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên, thường trực các Thành ủy, Huyện ủy.

Bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong buổi chiều nay, Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình đã trình tại Hội nghị, phân tích những kết quả nổi bật đạt được và những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan khiến một số chỉ tiêu đạt thấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành của UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương. Đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2023. Trong đó chú trọng giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều ý kiến đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh đã đưa kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng ước đạt 7,8%, du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu bế mạc Hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định, dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy phân tích làm rõ thêm những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Trong thời gian tới và năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, nhất là 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia gắn với 3 đột phá của tỉnh. Đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi cây ngô sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình cải tạo vườn tạp, nhân rộng các mô hình tốt. Triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với giữ gìn cảnh quan, bản sắc, môi trường. Tập trung trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những lợi thế, tiềm năng để ưu tiên triển khai thực hiện. Trong xây dựng NTM, người đứng đầu từ thôn, xã đến huyện cần thực sự tâm huyết, trách nhiệm, thực hiện xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của tỉnh trong thay đổi phương thức đầu tư làm đường giao thông nông thôn, đường tỉnh bền vững, lâu dài, huy động nội lực nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vào các chỉ tiêu năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh vào các chỉ tiêu năm 2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng trình bày dự thảo nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị có giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng thu ngân sách. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển hạ tầng thương mại, nhất là hạ tầng dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu khách du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch Hà Giang xanh, sạch, bản sắc. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, không để tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”. Đẩy mạnh xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo QP-AN, trật tự, ATXH…

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo. Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quan tâm nâng cao chất lượng đảng viên, sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, chấn chỉnh, răn đe cán bộ, đảng viên, ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa...

Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Đỗ Văn Hùng chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2022
Bí thư Huyện ủy Quản Bạ Đỗ Văn Hùng chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2022
Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam thảo luận về khó khăn thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công
Bí thư Huyện ủy Yên Minh Ngô Xuân Nam thảo luận về khó khăn thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công
Bí thư Huyện ủy Xín Mần Hoàng Nhị Sơn thảo luận
Bí thư Huyện ủy Xín Mần Hoàng Nhị Sơn thảo luận
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Bình thảo luận về vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thế Bình thảo luận về vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, với điều kiện đặc thù của tỉnh, các cấp, các ngành cần xác định nhiệm vụ đảm bảo QP- AN là trọng tâm trọng điểm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang; nắm chắc tình hình để giải quyết kịp thời những vấn đề bất cập, nảy sinh ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ…

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Minh Đức thảo luận về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lê Minh Đức thảo luận về đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý thảo luận về vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý thảo luận về vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng thảo luận về công tác thẩm định các dự án
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Dũng thảo luận về công tác thẩm định các dự án

Trong chương trình, hội nghị đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, đảm bảo QP-AN năm 2023; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP- AN hai năm 2023-2024.

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Báo Hà Giang xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.
30/11/2022
Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên, thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh...
30/11/2022
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh
BHG - Tiếp tục chuyến công tác thực tế tại tỉnh ta, chiều 29.11, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…
29/11/2022
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng viếng các Anh hùng liệt sĩ
BHG - Trong chương trình công tác tại tỉnh Hà Giang, sáng 29.11, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng đi có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang
29/11/2022