Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên tháng 11

19:25, 28/11/2022

BHG - Sáng 28.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức phiên họp tháng 11. Tham dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng T.Ư Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại phiên họp
 

Phiên họp dành thời gian nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Thường trực Tỉnh ủy báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy năm 2022; nghe các báo cáo, tờ trình của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự, Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu thảo luận.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu thảo luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu thảo luận
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu thảo luận
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại phiên họp
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà thảo luận tại phiên họp

Theo các báo cáo, dưới sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, thống nhất của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh đến nay có 29/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 7 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Một số chỉ tiêu KT-XH đạt cao như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP giá so sánh) đạt 16.286 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2021; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.790 tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm trước, đạt 102,1% kế hoạch; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,5%; du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch ước đạt 2,2 triệu lượt người, tăng 142% so với năm 2021; các chỉ số CCHC năm 2021 tăng so với năm trước, trong đó chỉ số PAPI tăng 9 bậc, SIPAS tăng 7 bậc, PAR Index tăng 5 bậc, PCI tăng 2 bậc. Tỉnh đã tổng kết chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở với 6.700 nhà hoàn thành, kinh phí huy động cho chương trình trên 400 tỷ đồng. Triển khai quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm 3 đột phá và 5 chương trình trọng tâm của tỉnh; an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, QP-AN được giữ vững…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trình bày Tờ trình về chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên trình bày Tờ trình về chủ trương tổ chức Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XVIII
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày tờ trình về việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2023-2024
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trình bày tờ trình về việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2023-2024

Cùng với đó, các Chương trình MTQG được triển khai tích cực, hoàn thành phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển, kinh phí sự nghiệp thực hiện 3 Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Các dự án thuộc Chương trình phục hồi KT-XH được phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư. Các nhiệm vụ quy hoạch được tập trung triển khai và hoàn thiện đảm bảo tiến độ. Công tác chuyển đổi số được triển khai tích cực, đồng bộ trên 3 phương diện: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Chương trình cải tạo vườn tạp và xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu được triển khai tích cực, tiếp tục được cán bộ và nhân dân hưởng ứng thực hiện…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh trình bày Dự thảo báo cáo công tác kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Minh trình bày Dự thảo báo cáo công tác kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022.

Tại phiên họp, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2022. Đồng thời tập trung thảo luận, phân tích các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan khiến một số chỉ tiêu đạt thấp; đánh giá kết quả triển khai các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra; cho ý kiến vào các tờ trình và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu năm 2023. Đặc biệt là công tác lãnh đạo, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình lớn của tỉnh như cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hoạt động sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của tỉnh; thu hút, phát triển du lịch, dịch vụ; xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm rõ thêm một số kết quả KT-XH năm 2022 và chỉ tiêu năm 2023
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long làm rõ thêm một số kết quả KT-XH năm 2022 và chỉ tiêu năm 2023
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thảo luận
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón thảo luận
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến thảo luận tại phiên họp
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tiến thảo luận tại phiên họp

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm 2022 thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân. Đồng chí điểm lại một số kết quả nổi bật và chỉ ra những hạn chế, đồng thời phân tích nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉnh sửa lại dự thảo báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2022, phương hướng 2023 theo các ý kiến đóng góp tại phiên họp; các cấp, ngành phải xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế; cần đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 95% trở lên; thực hiện phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, đặc biệt thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh thảo luận tại phiên họp

Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò phản biện của nhân dân; quan tâm công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là tổ chức các kỳ họp, phát huy vai trò của đại biểu HĐND các cấp; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các sai phạm, để kịp thời chấn chỉnh, răn đe cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình, đấu tranh của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác đối ngoại...

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VIII
BHG - Tối 26.11, tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VIII, năm 2022. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy...
26/11/2022
Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
26/11/2022
Tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo
BHG - Sáng 26.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở) tổ chức Hội nghị tổng kết. Tới dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân Khu 2.
26/11/2022
Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
BHG - Sáng 26.11, Tỉnh ủy – Đoàn ĐBQH - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
26/11/2022