Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ tỉnh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

10:43, 30/11/2022

BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Báo Hà Giang xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc hội nghị của đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang.

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng TW

Thưa các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh

Thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị!

Thực hiện quy chế làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để thực hiện các nội dung quan trọng cuối năm, đó là: Đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; thảo luận cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; xem xét ban hành Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 2 năm (2023 - 2024) và một số nội dung quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc các đồng chí đại diện các ban dây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu dự hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hội nghị của chúng ta sẽ diễn ra trong 1 ngày. Các dự thảo báo cáo, nghị quyết đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gửi tới các đồng chí Ủy viên BCH  Đảng bộ tỉnh và các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Do vậy, đề nghị các đồng chí chủ động nghiên cứu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận cho ý kiến vào các nội dung của hội nghị.

Sau đây tôi xin phát biểu một số nội dung có tính chất nêu vấn đề, gợi mở, nhấn mạnh, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh quan tâm trong quá trình thảo luận, xem xét, quyết định.

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023

Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, sức cạnh tranh, quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Kết quả năm 2022, thực hiện 36 chỉ tiêu kế hoạch thì có 29/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 80,1%. Kinh tế của tỉnh có bước phục hồi nhanh, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2022 tăng 7,8% so với năm 2021. Đặc biệt, du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh, lượng khách du lịch đạt 2,2 triệu lượt người, tăng 142,3% so với năm 2021, vượt cao so với kế hoạch đề ra.

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 được triển khai quyết liệt. Chương trình mục tiêu quốc gia được các cấp, các ngành triển khai khẩn trương, đồng bộ; các chính sách hỗ trợ lãi suất ưu đãi tín dụng đối với doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 được triển khai kịp thời; các đột phá của tỉnh được tổ chức thực hiện hiệu quả như: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; các tuyến đường quốc lộ 4C, đường Bắc Quang – Xín Mần (ĐT.177)…; các tuyến đường tỉnh, đường huyện tiếp tục được quan tâm cải tạo, nâng cấp. Chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh phát huy hiệu quả cao trong làm đường nông thôn, nhận được sự tham gia, ủng hộ tích cực của nhân dân. Công tác chỉnh trang đô thị theo hướng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo bền vững được triển khai sâu rộng tại các địa phương. Công tác quy hoạch được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công khai quy hoạch, sắp xếp, bố trí dân cư hợp lý để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch thu hút các dự án đầu tư. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Những nỗ lực đó đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện.

Sản xuất nông nghiệp năm 2022 tiếp tục được mùa, diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chính đều tăng so với năm trước. Tổng sản lượng lương thực ước đạt  419.972 tấn, tăng 0,54% so với năm trước. Các chương trình của tỉnh như: Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; chương trình xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân… được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành phong trào đi vào đời sống thực tiễn của nhân dân, minh chứng hiệu quả trong cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường có bước chuyển biến tích cực. Chương trình chuyển đổi số của tỉnh được triển khai đồng bộ, bước đầu làm thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân. Cùng với đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước phát triển quan trọng, đã thu hút được các thành phần kinh tế đầu tư vào phát triển các lĩnh vực có thế mạnh. Hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động quảng bá du lịch và các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của tỉnh, du lịch tiếp tục phát triển mạnh, các hoạt động truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường thiết thực, hiệu quả; Hà Giang trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được đảm bảo. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá có nhiều tiến bộ. Trong năm, tỉnh đã thành lập thêm 4 trường phổ thông dân tộc nội trú, hoàn thành mục tiêu thành lập 11 trường phổ thông dân tộc nội trú tại các địa phương; hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại thành phố Hà Giang. Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được quan tâm, đẩy mạnh xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên, mạng lưới y tế thường xuyên được củng cố, phối hợp tốt với các bệnh viện tuyến Trung ương để chẩn đoán và điều trị các ca bệnh nặng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, thông qua thực tiễn phân tích sâu hơn và bổ sung, đề xuất giải pháp khắc phục cho năm 2023. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm và những biến động của thế giới khiến giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao đã tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, còn 7/36 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong đó, thu ngân sách nhà nước chưa đạt mục tiêu đề ra; hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh so với năm trước. Hoạt động liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong nông nghiệp chưa đạt kết quả cao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm. Công tác giải ngân các nguồn vốn ODA còn gặp khó khăn, như Dự án phát triển các đô thị loại II (Đô thị xanh) - Tiểu dự án tại Hà Giang. Công tác đền bù hỗ trợ tái định cư nhiều dự án còn chậm, các vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, một số doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phải dừng sản xuất hoặc giảm công suất khai thác do khó tiêu thụ hàng hóa. Công tác thu hút đầu tư dự án ngoài ngân sách còn rất nhiều khó khăn, nhất là công tác quy hoạch và quỹ đất sạch, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành các thủ tục đất đai để thực hiện dự án. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa chặt chẽ, còn yếu, để xảy ra sai phạm.

Năm 2023 là năm tăng tốc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện, làm sâu sắc thêm kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân, xem xét các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, giải pháp gắn với nguồn lực, cách làm phù hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đặc biệt các giải pháp thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành để lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2023, đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

2. Về kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2022 được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Năm 2022, BCH, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất ban hành 5 nghị quyết, 12 chương trình, 11 đề án nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và “3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, với mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kết luận, nhất là các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống, được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo hiệu quả, phù hợp thực tế địa phương theo quy định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên từng bước được nâng lên; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ được quan tâm chú trọng và có nhiều đổi mới. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong nhân dân, mối liên hệ giữa các cấp ủy với chính quyền và nhân dân được tăng cường, tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành ở một số cấp ủy chưa thực sự quyết liệt, việc cụ thể hóa nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh còn chậm, nội dung còn chung chung, chưa sát với điều kiện thực tiễn. Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên chưa chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Một số cán bộ, đảng viên chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương, còn để xảy ra vi phạm đến mức bị kỷ luật, bị khởi tố. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở thực hiện còn thấp; việc xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có hiện tượng nể nang, thiếu nghiêm túc. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết vai trò, chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tự phát hiện sai phạm, tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị và qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo hiệu quả chưa cao; tiến độ giải quyết một số vụ án tham nhũng, kinh tế còn chậm, chưa kịp thời. Công tác vận động nhân dân chưa có nhiều đổi mới, chưa xóa bỏ được tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa thay đổi nhiều tư duy khơi dậy được ý chí vươn lên trong lao động sản xuất.

Đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh với trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo tại địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, nghiên cứu tham gia góp ý cụ thể và đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả; đồng thời trực tiếp có ý kiến vào dự thảo báo cáo trình hội nghị.

3. Tại hội nghị lần này, BCH Đảng bộ sẽ cho ý kiến vào các dự thảo: (1) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023; (2) Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 2 năm 2023 - 2024; (3) Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; (4) Báo cáo kết quả thực hiện công tác tài chính, tài sản Đảng năm 2021, ước thực hiện năm 2022 và dự toán ngân sách năm 2023; (5) Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 2022; phương hướng, nhiệm vụ chi ngân sách năm 2023.

Các nghị quyết, báo cáo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể và giao các cơ quan, đơn vị tham mưu bổ sung, hoàn chỉnh. Đây là những văn bản quan trọng để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần này có nhiều nội dung rất cơ bản và quan trọng trong lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 11
BHG - Sáng ngày 30.11, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 11. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể không phải là Tỉnh ủy viên, thường trực các Huyện ủy, Thành ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng T.Ư theo dõi tỉnh...
30/11/2022
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ngam La và Đông Minh
BHG - Ngày 29.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Yên Minh gồm các ông, bà: Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; Nùng Thị Sứ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngam La và Đông Minh (Yên Minh).
29/11/2022
Đoàn công tác Học viện Quốc phòng làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh
BHG - Tiếp tục chuyến công tác thực tế tại tỉnh ta, chiều 29.11, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Dự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh…
29/11/2022
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện các dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết 36 HĐND tỉnh
BHG - Ngày 29.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan về kết quả thực hiện các dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết số 36/NQ - HĐND ngày 12.10.2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Giang. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
29/11/2022