Để nông dân thực sự là chủ thể xây dựng Nông thôn mới

11:22, 16/10/2023

BHG - Với trên 80% người dân sinh sống ở khu vực nông thôn, tỉnh ta luôn xác định rõ quan điểm lấy người dân là chủ thể, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động nội lực sức dân, làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn.

Đưa chương trình xây dựng NTM vào cuộc sống, các cấp Hội Nông dân đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của nông dân, xác định đó là chủ thể trong phong trào nông dân, nông thôn và công cuộc xây dựng NTM. Để thực hiện mục tiêu về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh tiếp tục triển khai chương trình gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đưa quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Tập trung thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng KT – XH nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững…

Các tuyến đường bê tông được xây dựng giúp người dân ở Mèo Vạc thuận tiện trong phát triển kinh tế.
Các tuyến đường bê tông được xây dựng giúp người dân ở Mèo Vạc thuận tiện trong phát triển kinh tế.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đỗ Tấn Sơn chia sẻ: Xác định xây dựng NTM là chương trình tổng thể, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cần có sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong công tác truyên truyền, vận động người dân, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng NTM nên công tác tuyên truyền được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính quyết định đến việc thực hiện chương trình và coi đây là việc thường xuyên, liên tục để tạo đồng thuận trong nhân dân. Mặt khác, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp cử cán bộ tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội về kết quả thực hiện xây dựng NTM; tổ chức “Hội thi nông dân tham gia xây dựng NTM”; “Hội thi tuyên truyền viên giỏi về trưng bày, giới thiệu, quảng bá nông sản gắn với chuyển đổi số”…

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực, chủ động thực hiện Chương trình xây dựng NTM; tuyên truyền nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; công tác vận động nông dân đóng góp công sức, tiền của xây dựng NTM đạt nhiều kết quả. Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tích cực vận động nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Xuân Thủy cho biết: Hội xác định Chương trình xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ chính trị của hệ thống Hội nên đã tập trung chỉ đạo phong trào “Chung sức xây dựng NTM”; vận động hội viên, nông dân đóng góp công sức, tiền của, đất đai vào xây dựng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng nông thôn. Phối hợp tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng NTM tại cơ sở; vận động nhân dân tạo sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản có giá trị, hiệu quả kinh tế cao trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng thương hiệu, Chỉ dẫn địa lý, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay.

Người dân xã Lũng Pù (Mèo Vạc) tham gia trò chơi đẩy gậy truyền thống.
Người dân xã Lũng Pù (Mèo Vạc) tham gia trò chơi đẩy gậy truyền thống.

Mặt khác, vận động hội viên, nông dân bài trừ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, tham gia bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực; cải tạo cảnh quan nông thôn, như: Thu gom rác thải trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp; triển khai hiệu quả mô hình “Cánh đồng không vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật” và mô hình “cải tạo vườn tạp”; đảm nhận tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; vận động nông dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng mô hình “đường mẫu, nhà mẫu, vườn mẫu”.

Bằng sự phối hợp nhịp nhàng, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM đã giúp tỉnh ta đến nay có 48/175 xã đạt chuẩn NTM (đạt 27%), trong đó, có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 88 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM; trong đó, 37 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, 51 thôn thuộc các xã vùng I và vùng II.

Anh Lầu Mía Già, thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi (Mèo Vạc) cho biết: “Từ khi được tuyên truyền, chỉ rõ những việc cần làm để xây dựng NTM nên người dân trong thôn đã biết cách vệ sinh môi trường, ăn ở hợp vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, cho con em trong độ tuổi đến trường. Nhà nào cũng bảo nhau đóng góp ngày công lao động để làm đường bê tông; mọi người động viên nhau làm ăn, không trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước nên cuộc sống đã ấm no, không còn lo đói nghèo nữa. Từ ngày đạt chuẩn NTM, mọi người trong xã ai cũng vui mừng, phấn khởi”.

Xác định xây dựng NTM là chương trình phát triển KT – XH sâu rộng và là quá trình liên tục, lâu dài, “có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời phát hiện và biểu dương các mô hình hay, cách làm mới, các gương điển hình tiên tiến; phổ biến các tiến bộ khoa học công nghệ, những mô hình sản xuất tốt để nông dân áp dụng vào sản xuất, dịch vụ; làm tốt công tác đào tạo, tập huấn cho nông dân. Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vận động người dân nâng cao nhận thức về vệ sinh, bảo vệ cảnh quan, môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp.

Để người nông dân thực sự trở thành chủ thể trong xây dựng NTM, tỉnh phát huy vai trò Hội Nông dân trong việc vận động các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM hiệu quả hơn. Đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác. Đẩy mạnh phong trào “Nông dân dạy nông dân làm kinh tế” để tăng thu nhập. Tăng cường liên kết trong sản xuất, thực hiện chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết; khuyến khích phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, tạo chuyển biến mạnh về năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất nông, lâm nghiệp.

Bài, ảnh: Kim Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khẳng định vai trò chủ công trong kiểm tra, kiểm soát thị trường
BHG - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) ra đời năm 1957 với nhiệm vụ giúp Chính phủ xây dựng và tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách QLTT, chống đầu cơ, tích trữ hàng hóa. 66 năm qua, cùng với cả nước, Cục QLTT Hà Giang đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vai trò chủ công trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
14/10/2023
Bắc Mê phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023
BHG - Năm 2023, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Bắc Mê đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cũng như triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia gặp nhiều vướng mắc do ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai, một số bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước… đã tác động, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ huyện quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong những tháng cuối năm.
14/10/2023
Nậm Lương chuyển đổi cơ cấu cây trồng
BHG - Thôn Nậm Lương, xã Quyết Tiến (Quản Bạ) có 276 hộ dân tộc Bố Y, Dao, Mông, Tày, Nùng sinh sống. Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, thời gian qua, các hộ dân trong thôn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các giống mới vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và tăng giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác.
14/10/2023
Hà Giang có 2 nông dân, 1 hợp tác xã tiêu biểu xuất sắc năm 2023

BHG - Tối 13.10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 và Biểu dương 63 hợp tác xã (HTX) tiêu biểu toàn quốc do Hội Nông dân Việt Nam tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập. Trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, tỉnh Hà Giang vinh dự có 2 nông dân được vinh danh; 1 HTX được biểu dương. 

14/10/2023