Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

15:23, 31/03/2021

BHG - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những ngày này, cùng với các cấp, ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực triển khai các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử; cổ vũ, động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu tham gia bầu cử đúng luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

CNVCLĐ cùng nhân dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) tham gia đổ bê tông đường giao thông, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.
CNVCLĐ cùng nhân dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) tham gia đổ bê tông đường giao thông, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử.

Nhằm đảm bảo 100% CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn trên địa bàn hiểu rõ về vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và triển khai các hoạt động chào mừng trong các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp Công đoàn phổ biến cho CNVCLĐ về các quy định của pháp luật; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, thông tin tuyên truyền tới đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ về công tác chuẩn bị nhân sự, các bước hiệp thương giới thiệu ứng viên và các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri của người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật. Tuyên truyền để CNVCLĐ nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử để lựa chọn, bầu những đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ gương mẫu đi đầu, tích cực, chủ động tham gia bầu cử sớm, bầu cử đúng luật.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, LĐLĐ tỉnh cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ; chủ động đấu tranh với các hoạt động của thế lực thù địch lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử hoặc các thành phần lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo có cơ cấu cán bộ làm công tác Công đoàn được tham gia trong các tổ chức bầu cử địa phương, giới thiệu ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử trong các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”… Phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở đều có hoạt động, việc làm cụ thể để chào mừng cuộc bầu cử.

Đồng chí Triệu Thị Liên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoàng Su Phì, cho biết: LĐLĐ huyện Hoàng Su Phì đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí quan trọng của Quốc hội và HĐND các cấp trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để từ đó, mỗi đoàn viên, người lao động tự giác, tích cực phát huy quyền và trách nhiệm của công dân trong việc tham gia bầu cử đúng luật, cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử do tổ chức Công đoàn và cấp ủy, chính quyền các cấp phát động.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Công đoàn, tin tưởng Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền do nhân dân làm chủ. Đồng thời, tạo đà thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm

BHG - Nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

26/03/2021
Thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh

BHG - Sáng 19.3, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. 

19/03/2021
Thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

BHG - Ngày 11.3.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh. Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu các quyết định thành lập các ban bầu cử:

 

16/03/2021
Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 2

BHG - Sáng 16.3, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

16/03/2021