Quang Bình triển khai công tác bầu cử theo đúng kế hoạch

15:13, 15/03/2021

BHG - Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Để ngày bầu cử 23.5 tới đây diễn ra an toàn, nghiêm túc, huyện Quang Bình đang tích cực triển khai công tác bầu cử theo đúng kế hoạch và tiến độ.

Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị các nội dung Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai.
Ủy ban MTTQ huyện chuẩn bị các nội dung Hội nghị hiệp thương lần thứ Hai.

Căn cứ theo hướng dẫn của T.Ư và của tỉnh, ngay từ đầu năm, huyện tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt các văn bản lãnh đạo công tác bầu cử ĐBQH XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử; Ủy ban bầu cử. BCĐ bầu cử huyện đã họp phiên thứ nhất đánh giá tiến độ, kết luận định hướng công tác nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, xã và cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện cũng như công tác kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử.

Huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu cử làm đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở huyện được bầu làm đại biểu HĐND huyện diễn ra dân chủ, đúng luật, thời gian quy định. Quá trình thảo luận thống nhất tổng số người được bầu đại biểu HĐND huyện khóa IV là 33 đại biểu. Tổng số người được bầu làm đại biểu HĐND các xã, thị trấn là 309. Trong đó, số lượng phân bổ cho các thôn, tổ dân phố là 135 đại biểu. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất cho thấy sự kỹ lưỡng về tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất và điều kiện tham gia của đại biểu HĐND, đảm bảo về độ tuổi, giới tính, dân tộc thiểu số.

Đồng chí Mai Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: “Trên cơ sở kết quả hiệp thương lần thứ nhất, các hoạt động tiếp theo để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai đang được Ủy ban MTTQ huyện khẩn trương tiến hành. Với nhiệm vụ được giao, MTTQ từ huyện đến xã thông báo cho các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cử tri tại cơ quan, đơn vị để giới thiệu, xây dựng hồ sơ các đại biểu ứng cử. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để nắm bắt tình hình, công tác triển khai bầu cử tại địa phương, nếu có vướng mắc sẽ thông tin, phản ánh kịp thời đến các cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết ngay”.

Những ngày này, trên địa bàn huyện Quang Bình không khí chuẩn bị cho cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang lan tỏa đến khắp các bản làng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở một cách tích cực, đồng bộ, quyết tâm cao, cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp. Từ đó, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

BHG - Sáng 25.2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư.

25/02/2021
Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Để bạn đọc có thể nắm được chi tiết các nội dung của Luật, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn của Luật.

 

25/02/2021
Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, hiệu quả

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, MTTQ các cấp cần thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan.

24/02/2021
Dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

BHG - Ngày 19.2.2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành Công văn số 16/UBBC-TGV V/v dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, nội dung như sau:

24/02/2021