Hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của người tự ứng cử

12:26, 16/03/2021

BHG - Ngày 8.3, thực hiện theo Điều 35, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản số 136/HĐBCQG-NS hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của người tự ứng cử. Để xem chi tiết nội dung văn bản, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây.

>> Văn bản 136/HĐBCQG-NS ngày 8.3.2021

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Để bạn đọc có thể nắm được chi tiết các nội dung của Luật, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn của Luật.

 

25/02/2021
Tập huấn nghiệp vụ tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

BHG - Sáng 25.2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư.

25/02/2021
Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, hiệu quả

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, MTTQ các cấp cần thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan.

24/02/2021
Dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND

BHG - Ngày 19.2.2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành Công văn số 16/UBBC-TGV V/v dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, nội dung như sau:

24/02/2021