Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm

11:37, 26/03/2021

BHG - Nhiệm vụ trọng tâm của Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi nhiệm vụ công tác bầu cử thời gian tới.
Cán bộ Ủy ban MTTQ tỉnh trao đổi nhiệm vụ công tác bầu cử thời gian tới.

Ngay từ tháng 11.2020, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Với quan điểm thống nhất, xuyên suốt: Lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; công tác nhân sự được tỉnh ta chuẩn bị thận trọng, bài bản theo đúng quy định, hướng dẫn của T.Ư; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức và năng lực; có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; có điều kiện thực hiện nhiệm vụ người đại biểu dân cử.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy đã cho chủ trương về cơ cấu, thành phần ĐBQH khóa XV của tỉnh và số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Còn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường, thị trấn tổ chức xem xét, cho chủ trương đối với dự kiến nhân sự đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Riêng Thường trực HĐND từ tỉnh đến xã đã tổ chức hội nghị dự kiến cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo quy định, gửi Ủy ban MTTQ cùng cấp để tổ chức công tác hiệp thương. Theo ấn định số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị, tỉnh ta được phân bổ bầu 6 ĐBQH, gồm 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương và 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu; ấn định bầu 57 đại biểu HĐND tỉnh, 370 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.054 đại biểu HĐND cấp xã.

Căn cứ số lượng ĐBQH được bầu, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 12 người cho 7 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ủy ban bầu cử (UBBC) các huyện Quang Bình, Xín Mần, Hoàng Su Phì. Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ 142 người cho 31 cơ quan, đơn vị, tổ chức, UBBC cấp huyện được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; đảm bảo tỷ lệ người trẻ tuổi dưới 40 là 17,6%, tỷ lệ người ngoài Đảng 11,26% và tỷ lệ nữ 35,91%. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 vừa qua, các đại biểu thống nhất lập danh sách sơ bộ 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV, 118 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Triệu Quốc Lương cho biết: Cơ cấu quan trọng nhưng “không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”. Tiêu chuẩn của người ĐBQH và đại biểu HĐND đã được quy định cụ thể tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nếu như kết quả hiệp thương lần thứ nhất và thứ hai là một cuộc “sàng lọc” về nhân sự thì ngay sau đó, kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp của Ủy ban MTTQ tỉnh, một lần nữa phản ánh sự chặt chẽ các quy trình liên quan đến công tác cán bộ. Việc tổ chức hội nghị được thực hiện đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, bắt đầu từ 21.3 – 13.4.2021.

Bài, ảnh:  THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh

BHG - Sáng 19.3, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. 

19/03/2021
Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 2

BHG - Sáng 16.3, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

16/03/2021
Hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của người tự ứng cử

BHG - Ngày 8.3, thực hiện theo Điều 35, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản số 136/HĐBCQG-NS hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của người tự ứng cử.

16/03/2021
Thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

BHG - Ngày 11.3.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh. Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu các quyết định thành lập các ban bầu cử:

 

16/03/2021