Hà Giang

Khẳng định vai trò nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở

10:04, 20/08/2020

BHG - Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Việc xây dựng TCCSĐ gắn với nâng cao chất lượng đảng viên sẽ góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để TCCSĐ hoàn thành sứ mệnh lịch sử này, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn TCCSĐ, phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm.

Đảng viên và nhân dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) làm đường bê tông nông thôn.
Đảng viên và nhân dân xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) làm đường bê tông nông thôn.

Hiện nay, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn TCCSĐ, nhất là TCCSĐ yếu kém, có nhiều khó khăn hoặc tại địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó, xóa bỏ tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép hoặc chưa có chi bộ ở các thôn. Từng bước sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương. Điển hình như: Chuyển giao Đảng bộ Đoàn kinh tế Quốc phòng 313 về Đảng bộ Quân khu 2; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Giang về thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; đưa 23 TCCSĐ, 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về đảng bộ các huyện, thành phố... Toàn tỉnh đã có 2 huyện tiên phong, thí điểm thành lập Đảng bộ Khối cơ quan huyện để kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Đó là Khối Đảng - đoàn thể, kinh tế, VH - XH, Khối Nội chính trực thuộc Huyện ủy Bắc Quang và Đảng bộ Khối Đảng - Đoàn thể trực thuộc Huyện ủy Mèo Vạc.

Đảng viên Đảng bộ Khối Đảng – đoàn thể (Huyện ủy Bắc Quang) trao đổi nghiệp vụ.
Đảng viên Đảng bộ Khối Đảng – đoàn thể (Huyện ủy Bắc Quang) trao đổi nghiệp vụ.

Nhiều TCCSĐ đổi mới phương thức lãnh đạo, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình và giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở. Điển hình có thể kể đến Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì. BTV Huyện ủy đã tập trung nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với 68 TCCS Đảng và trên 5.800 đảng viên, những năm qua, Đảng bộ huyện duy trì hiệu quả việc tổ chức sinh hoạt luân phiên theo hình thức 3 - 4 chi bộ/cụm theo từng khối (nông thôn, cơ quan, trường học, y tế)… Qua đó, góp phần đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là ở các chi bộ thôn, tổ dân phố. BTV Huyện ủy còn phân công các đồng chí Huyện ủy viên theo dõi, phụ trách xã, thôn và các đồng chí cấp ủy cơ sở, đảng viên phụ trách thôn, hộ gia đình nhằm tạo sự gần gũi, sâu sát cơ sở và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Hàng tháng, họp cấp ủy, chi bộ đều đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng đồng chí cấp ủy và đảng viên, làm căn cứ xếp loại mức độ hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì còn chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, “nói đi đôi với làm” của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trong phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện có trên 200 mô hình kinh tế hiệu quả của cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và đảng viên, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo…

TCCSĐ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở; cán bộ, đảng viên là cái gốc của mọi công việc. Do vậy, các cấp ủy trong tỉnh không ngừng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các TCCSĐ. Đi liền với đó là tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời động viên, khen thưởng TCCSĐ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Bài, ảnh: T.PHƯƠNG - N.PHƯƠNG


Cùng chuyên mục

Khi cán bộ, đảng viên nêu gương làm kinh tế

BHG - Nói về cách nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước…". Thực hiện lời dạy của Người, nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Đồng Văn đã tiên phong trong gưỡng mẫu trong mọi hoạt động, phong trào. Trong đó có phong trào phát triển kinh tế, tạo niềm tin, động lực để nhân dân học tập, làm theo.

30/07/2020
Thị trấn Phố Bảng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ

BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", mọi việc "thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Có thể nói, việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cơ sở luôn là khâu quan trọng ở mọi giai đoạn phát triển. Nhận rõ điều đó, những năm qua, thị trấn Phố Bảng (Đồng Văn) luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn.

30/06/2020
Vẹn nguyên lời thề với Đảng

BHG - Trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới, không thể thiếu lời tuyên thệ trước cờ Đảng. Từng câu, từng chữ trong lời thề thiêng liêng dưới Đảng kỳ luôn hằn sâu trong tim, hun đúc ý chí và tạo động lực để những đảng viên trẻ tiếp thêm sức mạnh, khơi dậy niềm tin lớn lao vào sự lãnh đạo của Đảng. Đó không chỉ là những câu chuyện kể với kỷ niệm hay niềm tự hào mà còn là cả trách nhiệm, là "lời thề quyết tâm" khi đứng trước "cột mốc" thiêng liêng của đời mình.

 

28/06/2020
Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội: Mở rộng dân chủ trong Đảng

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với nhiều nét mới, trong đó điểm nhấn là bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội. Qua đó, góp phần tăng cường, mở rộng dân chủ; hiệu quả hơn trong việc lựa chọn, bầu những người xứng đáng vào vị trí lãnh đạo cao nhất cấp ủy.

 

25/07/2020