Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích

08:29, 26/01/2018

BHG - Năm 2018, Đảng bộ xã Bạch Đích (Yên Minh) tiếp tục xác định mục tiêu tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 25 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã ban hành. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Phát triển văn hóa, KT - XH, QP – AN;  Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

Để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy xã luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Đồng thời, phát huy trí tuệ tập thể trong việc bàn, định hướng, quyết định những vấn đề, quyết sách trong phát triển KT – XH. Từ đó, chỉ đạo sát và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Kết quả  đạt được trong phát triển kinh tế năm qua của xã cho thấy. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên 1.102ha, đạt 93% so với nghị quyết; tổng sản lượng lương thực đạt 2.116 tấn; đàn gia súc là 5.567 con; thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/năm. Công tác giáo dục - đào tạo, y tế và giải quyết việc làm được triển khai hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 35%, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước; an ninh trật luôn giữ vững, ổn định.

Bí thư Chi bộ thôn Bản Muồng 5, xã Bạch Đích Lù Thải Ngán (đứng giữa) hướng dẫn bà con cách nuôi ong lấy mật.
Bí thư Chi bộ thôn Bản Muồng 5, xã Bạch Đích Lù Thải Ngán (đứng giữa) hướng dẫn bà con cách nuôi ong lấy mật.

Đảng ủy xã Bạch Đích hiện có 24 chi bộ cơ sở, với 284 đảng viên. Nhằm phát huy tính dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ. Ngăn chặn kịp thời sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu phải “Nói đi đôi với làm”, được cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch, xác định những nội dung, việc làm cụ thể đối với mỗi đảng viên, cán bộ chủ chốt theo từng chức năng, nhiệm vụ; tạo sự gắn kết chặt chẽ với quần chúng nhân dân.

Đảng viên Lù Thải Ngán, Bí thư Chi bộ thôn Bản Muồng 5 cho biết: Năm 2017, là năm đầu tiên thực hiện sinh hoạt “Chi bộ mẫu luân phiên”, có sự tham gia của cán bộ xã, cán bộ Biên phòng và Bí thư Chi bộ các thôn cùng dự họp để đánh giá, rút kinh nghiệm về những việc đã làm được, chưa làm được để đảng viên có ý thức chấp hành và phấn đấu. Thôn Bản Muồng 5 có 11 đảng viên, theo sự phân công, mỗi đảng viên theo dõi, đôn đốc một nhóm hộ thoát nghèo và tham gia làm kinh tế để bà con học tập. Với trọng trách được giao, ông Ngán đã phát triển Mô hình nuôi lợn nái đen sinh sản và nuôi ong mật, cho thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Thấy hiệu quả, các hộ dân xung quanh muốn học hỏi kinh nghiệm, được nhiệt tình hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho lợn và phương pháp nuôi ong khi hết mùa hoa. Với tiếng nói và uy tín của người cán bộ, đảng viên gương mẫu, ông Ngán luôn được bà con tin tưởng, kính trọng.

Việc rà soát, bổ sung, đào tạo những cá nhân có đủ năng lực, trình độ để phát triển đảng viên mới cũng luôn được cấp ủy xã quan tâm tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới và xây dựng phương án quy hoạch cán bộ chủ chốt xã giai đoạn 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy định, quy trình; các chi bộ trực thuộc tiến hành tự kiểm tra, trên cơ sở xem xét, tìm hiểu, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng đóng góp cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lã Xuân Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bạch Đích khẳng định: Vai trò lãnh đạo của cấp ủy có sự đổi mới tích cực và ngày càng đi vào chiều sâu. Với quyết tâm chính trị cao, trong năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; phấn đấu hoàn thiện 11 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và kế hoạch phát triển cụm xã. Đẩy mạnh triển khai xã điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp, với tỷ lệ diện tích thâm canh lúa đạt 100%,  ngô đạt 90%; phát triển 1 gia trại chăn nuôi bò, trâu có từ 50 con trở lên và từ 2 - 3 gia trại chăn nuôi gia cầm từ 500 - 1000 con trở lên. Những giải pháp đồng bộ cấp ủy xã hướng đến là: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao; song hành với các phương án, đề án kinh tế của tỉnh, huyện một cách toàn diện. Cùng với các lĩnh vực khác, Đảng bộ sẽ duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân; kiên quyết đưa ra ngoài quy hoạch với những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, tạo sự đồng thuận lớn và niềm tin của nhân dân.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lời dạy của Bác soi đường chúng ta đi

BHG - Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lời dạy của Người như một "mệnh lệnh" trái tim, hiệu triệu mọi người cùng chung tay, góp sức, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng một Hà Giang đổi mới và phát triển. 

30/12/2017
Đảng bộ xã Nà Khương tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

BHG - Đảng bộ xã Nà Khương (Quang Bình) hiện có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT – XH; Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

29/12/2017
Mèo Vạc sau một năm thực hiện chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ

BHG - Nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20.4.2016 về việc chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020. Ngay khi Nghị quyết ban hành, đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng lòng của người dân đã có những kết quả đáng khích lệ.

29/12/2017
Nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Đồng Văn

BHG - Huyện vùng cao Đồng Văn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đồng Văn có 19 xã, thị trấn với những điều kiện về địa hình, khí hậu khá phức tạp. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển KT-XH là trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế. 

26/01/2018