Quang Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

08:25, 26/01/2018

BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ  huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội (NQĐH) được cấp ủy các cấp ở Quang Bình cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát thực và khả thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng khắc phục những,  hạn chế ở cơ sở, lĩnh vực, tạo dấu ấn tích cực về thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Với một huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất nông, lâm nghiệp, để đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế theo hướng bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhân rộng các mô hình tiêu biểu như: Đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông nghiệp; sản xuất lúa hàng hóa; sản xuất cam VietGap; sản xuất chè hữu cơ và chè VietGap; cải tạo vườn đồi tạp gắn với xây dựng Nông thôn mới; mô hình mạ khay, máy cấy và áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp; sản xuất rau, hoa an toàn trong nhà lưới; xây dựng cơ sở sản xuất lúa giống; triển khai thôn kiểu mẫu gắn với tổ chức lại sản xuất… Đến nay, trên địa bàn huyện có 5 doanh nghiệp đang hoạt động theo chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm cho nhân dân. Cùng với sản xuất nông nghiệp, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, giá trị công nghiệp hàng năm tăng trên 12%, riêng năm 2017 đạt 435 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với năm 2016. Việc huy động, khai thác sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đã có những bước chuyển mạnh. Qua 2 năm, toàn huyện đã mở mới, nâng cấp được trên 150 km đường giao thông nông thôn, trong đó đường bê - tông 110 km; xây dựng được 2 cầu treo, 12 cầu gỗ, 3 cầu bê-tông, 10 đập tràn liên hợp và trên 30 cống nhỏ qua đường; nhân dân hiến trên 7,7 ha đất và góp trên 27.000 ngày công, các tuyến đường, công trình được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên và giao cho các thôn, các nhóm hộ quản lý; 14/15 xã, thị trấn có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm; 135/135 thôn, tổ dân phố có đường xe cơ giới đến trụ sở, trong đó có 95/135 thôn có đường bê-tông hoặc đường nhựa đến trụ sơ, đạt 70%. Hết năm 2017, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 4 đến 11 tiêu chí.

Thực hiện nhiệm vụ mỗi huyện xây dựng một xã, mỗi xã xây dựng một thôn điển hình về phát triển kinh tế, mỗi làng một sản phẩm, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tự rà soát, lựa chọn mỗi thôn ít nhất một sản phẩm để xây dựng thương hiệu, cho chủ trương lựa chọn 7 xã và 41 thôn điểm về phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nhãn mác cho 6 sản phẩm tại 11 xã, thị trấn… Đến hết năm 2017, toàn huyện có 10/25 chỉ tiêu đạt và vượt, 14/25 chỉ tiêu đạt trên 75%, 1/25 chỉ tiêu đạt dưới 75%.

Để NQĐH nhanh chóng đi vào cuộc sống, phù hợp, gắn liền với thực tiễn, BTV Huyện ủy Quang Bình đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc học tập, quán triệt NQ gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể ở mỗi địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình cho biết: Một trong những chương trình trọng tâm mà Đảng bộ huyện tập trung làm tốt ngay từ đầu nhiệm kỳ là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, duy trì nền nếp, quy chế làm việc, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xác định rõ vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên giải quyết. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trước tập thể BTV Huyện ủy nếu để xảy ra sai phạm tại địa phương, đơn vị thuộc quyền quản lý.

Cùng với đó, việc siết chặt quản lý cán bộ cũng được xem là bước chuyển mới ở Quang Bình. Với phương châm: Rõ người, rõ việc để đánh giá đúng chất lượng, năng lực cán bộ công chức (CBCC) làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với nhu cầu sử dụng, Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý, giáo dục việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính đối với CBCC trong cơ quan, đơn vị huyện và cơ sở. Trong đó, đặc biệt lưu ý những bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, bảo đảm CBCC thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc, giữ gìn đạo đức, tác phong trong tiếp xúc, ứng xử. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để cấp dưới mắc sai phạm; miễn nhiệm, thay thế ngay không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác đối với CBCC (kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý) nếu làm việc yếu kém, phẩm chất đạo đức và tín nhiệm thấp. Nhờ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, chính quyền, sau hơn 2 năm thực hiện NQĐH, Quang Bình đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, KT-XH phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. 

Phát huy kết quả tích cực bước đầu, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Quang Bình quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, mũi đột phá theo lộ trình thống nhất, bước đi cụ thể, phù hợp. Cùng với đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội trong tổ chức thực hiện, tạo sự phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu NQĐH đã đề ra.

Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lời dạy của Bác soi đường chúng ta đi

BHG - Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lời dạy của Người như một "mệnh lệnh" trái tim, hiệu triệu mọi người cùng chung tay, góp sức, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng một Hà Giang đổi mới và phát triển. 

30/12/2017
Ngọc Đường phấn đấu trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế

BHG - Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Mỗi huyện có xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế giai đoạn 2017 -  2020", Đảng bộ thành phố Hà Giang đã chọn xã Ngọc Đường để triển khai thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách xã, gắn với giao chỉ tiêu cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện.

29/12/2017
Đảng bộ xã Nà Khương tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

BHG - Đảng bộ xã Nà Khương (Quang Bình) hiện có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT – XH; Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

29/12/2017
Mèo Vạc sau một năm thực hiện chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ

BHG - Nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20.4.2016 về việc chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020. Ngay khi Nghị quyết ban hành, đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng lòng của người dân đã có những kết quả đáng khích lệ.

29/12/2017