Vị Xuyên chi trả gần 37 tỷ đồng cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19

Thứ Ba, 07/07/2020, 18:57 (GMT+7)

BHG - Tính đến ngày 1.7, huyện Vị Xuyên đã chi trả lần 1 gần 37 tỷ đồng cho 45.337 đối tượng người có công với cách mạng, người được bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 471 đối tượng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là 3.434 người; hộ nghèo 21.265 người; hộ cận nghèo 20.167 người.

Người dân Vị Xuyên nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID – 19.
Người dân Vị Xuyên nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID – 19.

Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Lao động - TB&XH phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ còn bị bỏ sót để phê duyệt theo quy định là 171 người, với trên 131 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục rà soát danh sách lao động tự do, hộ kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng để lập kế hoạch tổ chức chi trả trong đợt tiếp theo. Việc chi trả được huyện Vị Xuyên tiến hành khẩn trương, kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hà Trang (Vị Xuyên)

.