Vị Xuyên xây dựng vượt chỉ tiêu 76 nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

Thứ Ba, 30/06/2020, 19:04 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo theo Quyết định số 1953-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy; với quyết tâm “Mỗi ngày 1 nhà chào mừng đại hội Đảng các cấp”, từ năm 2019 đến nay Vị Xuyên đã khởi công xây dựng được 361 nhà, vượt 76 nhà so với chỉ tiêu giao của tỉnh. Trong đó, xây dựng 34 nhà ở cho người có công; 43 nhà cho CCB nghèo; 109 nhà cho hộ nghèo các xã biên giới; 175 nhà cho hộ nghèo xã nội địa. Hiện, có 233 nhà đã hoàn thành, kinh phí từ nguồn hỗ trợ của tỉnh đã giải ngân cho các hộ trên 10 tỷ đồng.

Nhà ở cho CCB nghèo Mã Đình Tính, thôn Bắc Xum, xã Minh Tân  đang được xây dựng, hoàn thiện.
Nhà ở cho CCB nghèo Mã Đình Tính, thôn Bắc Xum, xã Minh Tân đang được xây dựng, hoàn thiện.

 Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình xây dựng nhà ở của tỉnh và nhà đại đoàn kết, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã huy động các nguồn lực xã hội hóa xây dựng được 54 nhà và huy động trên 8.300 ngày công lao động giúp các hộ dân xây dựng nhà ở.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

.