123
Chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính - Báo Hà Giang điện tử

Chuyển biến tích cực trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ Năm, 30/11/2017, 08:56 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian qua, Đoàn kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (CHKL, KCHC) của tỉnh đã tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị ở các huyện và các sở, cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND huyện Hoàng Su Phì.
Kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND huyện Hoàng Su Phì.

Trên cơ sở căn cứ vào nội dung Quyết định 1808 của UBND tỉnh ban hành ngày 13.9.2017, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; 32 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì và huyện Đồng Văn. Các nội dung được kiểm tra bao gồm các vấn đề liên quan đến việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở; thực hiện Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC); Quy tắc ứng xử, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong làm việc đối với các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Với mỗi cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra đều phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành viên và chỉ đạo nghiêm túc thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm. Công tác kiểm tra gồm: Chụp ảnh, ghi hình, kiểm tra trực tiếp tại các phòng, ban và không gian làm việc... Qua kiểm tra, nhìn chung thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo và thực sự tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về CHKL, KCHC đến từng CB, CCVC. Điển hình như việc chấp hành giờ giấc làm việc, giảm đáng kể CB, CCVC đi làm muộn và chấp hành tốt nội quy, Quy chế văn hóa công sở, nâng cao hiệu quả công việc, tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương và các sở, ngành.

Ghi nhận tại Sở Y tế, một trong những đơn vị thực hiện tốt việc CHKL, KCHC, tại các phòng làm việc của Sở và 6 đơn vị trực thuộc, không còn tình trạng đặt bàn thờ, hút thuốc lá trong các phòng làm việc. Quy tắc ứng xử và nội quy, Quy chế tiếp công dân được xây dựng kế hoạch cụ thể và niêm yết công khai... Ông Đặng Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở cho biết: Sở đã ban hành Kế hoạch số 189 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong ngành Y tế và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Văn phòng Sở cũng đã phân công cán bộ thường chuyên theo dõi việc CHKL, KCHC đối với từng CB, CCVC.

Đối với cấp huyện, qua kiểm tra 32 cơ quan, đơn vị trên địa bàn 2 huyện Đồng Văn và Hoàng Su Phì cho thấy, sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo các huyện, các đơn vị đã phổ biến, quán triệt đến từng CB, CCVC tạo nên nhiều đổi mới trong tác phong và lề lối làm việc ở công sở. Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đồng Văn cho biết: Thời gian qua, UBND huyện Đồng Văn đã ban hành nhiều văn bản liên quan công tác tăng cường CHKL, KCHC đến các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn. Nhìn chung, các đơn vị đã chấp hành tốt các nội quy, quy định nơi công sở, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Huyện sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến các thành viên trong Đoàn kiểm tra của tỉnh và sẽ kịp thời chấn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết thêm: Năm 2017 là năm thứ hai Đoàn kiểm tra thực hiện theo Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tuy mới tiến hành kiểm tra một số đơn vị nhưng việc CHKL, KCHC trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị có 100% CB, CCVC thực hiện đúng giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức, đầy đủ biển tên chức danh. Riêng đối với Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận và trả kết quả đều được các đơn vị duy trì và đảm bảo giải quyết công việc cho nhân dân. Qua công tác kiểm tra, Đoàn đã đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục duy trì tốt việc CHKL, KCHC. Đồng thời, không loại trừ sẽ kiểm tra lại các đơn vị đã kiểm tra để đánh giá sự chuyển biến về nhận thức và hành động đối với đội ngũ CB, CCVC.

Những năm gần đây, tỉnh ta luôn xem cải cách hành chính là khâu đột phá để thúc đẩy phát triển KT - XH. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả, chất lượng thực thi công vụ, giải quyết công việc, mỗi CB, CCVC chính là hạt nhân để góp phần từng bước hiện đại hóa nền hành chính đồng bộ, chuyên nghiệp, theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bài, ảnh: Văn Long

.