Xã Vô Điếm thực hiện tốt công tác "đền ơn, đáp nghĩa"

Thứ Năm, 20/07/2017, 08:03 (GMT+7)

BHG - Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vô Điếm (Bắc Quang) thời gian qua luôn làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC) với cách mạng.

Nhaâ bia tûúãng niïåm caác Anh huâng, liïåt syä cuãa xaä Vö Àiïëm khaánh thaânh thaáng 12.2016 àûúåc xêy dûång tûâ nguöìn xaä höåi hoáa.			 AÃnh: MYÄ HÙÇNG
Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ của xã Vô Điếm khánh thành tháng 12.2016 được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: MỸ HẰNG
 

Phong trào đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, NCC với cách mạng trên địa bàn xã trong thời gian qua được xã hội hóa, thể hiện trách nhiệm của người dân đối với GĐCS. Chính quyền xã cùng với các ban, ngành và các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ các GĐCC với cách mạng. Nhằm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, NCC đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Trên địa bàn xã hiện có 131 đối tượng NCC với cách mạng, trong đó có 70 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 61 đối tượng là thân nhân của thương, bệnh binh bị chết, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thương binh có 18 đối tượng, bệnh binh 9 đối tượng, tuất liệt sỹ 11 đối tượng, tuất cán bộ tiền khởi nghĩa 5 đối tượng, tuất chế độ hóa học 1 đối tượng, chế độ hóa học trực tiếp 16 đối tượng, chế độ hóa học gián tiếp 8 đối tượng; có 49 gia đình liệt sỹ... Ông Ma Văn Dụng, thôn Me Hạ, xã Vô Điếm cho biết: “Bản thân tôi bị thương tật 81%, là thương binh hạng 1/4. Hàng tháng và dịp lễ tết, bản thân tôi luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm, thăm hỏi phần nào đã động viên, an ủi những thương, bệnh binh như tôi”.

Lãnh đạo xã Vô Điếm thăm hỏi và động viên gia đình cựu chiến binh Ma Văn Dụng, thôn Me Thượng, xã Vô Điếm.  				Ảnh: M.H
Lãnh đạo xã Vô Điếm thăm hỏi và động viên gia đình cựu chiến binh Ma Văn Dụng, thôn Me Thượng, xã Vô Điếm. Ảnh: M.H

Trong giai đoạn 2013 - 2017, toàn xã đã vận động được 26.625 triệu đồng vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán, xây dựng mới 9 ngôi nhà cho NCC theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong tổng số kinh phí 480 triệu của huyện hỗ trợ xây dựng nhà bia, xã đã vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 194 triệu đồng để xây dựng Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ vừa được khánh thành tại thôn Xuân Trường (vào tháng 12.2016) trong niềm vui và tự hào của xã, huyện. Từ năm 2013 - 2017, xã đã thăm hỏi và tặng 75 suất quà và nhân dân đã giúp đỡ được 502 vác củi, 866 ngày công đối với các gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam trong toàn xã. Bên cạnh đó, xã còn chú trọng hỗ trợ các GĐCS làm kinh tế, nâng cao đời sống. Nổi bật là phong trào “Cựu chiến binh thi đua làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng” của Hội Cựu chiến binh. Đời sống của các GĐCS, NCC của xã ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Xã luôn thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi đối với NCC và thân nhân. NCC hàng năm đều được hưởng các chính sách điều dưỡng luân phiên, trợ cấp khó khăn, mai táng phí, trợ cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình...

Anh Đàm Trung Thu, Chủ tịch UBND xã Vô Điếm cho biết: “Xác định công tác đền ơn, đáp nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và trách nhiệm của người dân đối với các GĐCS. Những năm qua, xã Vô Điếm luôn quan tâm đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NCC, chăm sóc, nuôi dưỡng thương binh, thân nhân liệt sỹ. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước quy định về thực hiện chế độ ưu đãi với NCC, tích cực tham gia Quỹ đền ơn, đáp nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NCC. Biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, thực hiện xã hội hóa trong công tác đền ơn, đáp nghĩa, góp phần giáo dục lòng yêu nước của thế hệ trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Mỹ Hằng

.