Yên Minh phát huy phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thứ Năm, 03/10/2019, 10:12 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (XDĐSVH) đã nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Yên Minh. Qua đó đã phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc, tập hợp, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân trong việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT- XH, góp phần vào việc nâng cao đời sống tinh thần và thay đổi bộ mặt nông thôn.

Phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH trên địa bàn huyện Yên Minh với 5 nội dung được cụ thể hoá đã thu hút đại bộ phận các tầng lớp nhân dân tham gia, thể hiện tính toàn dân, toàn diện với chất lượng ngày càng cao, bao quát các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, đã có tác động toàn diện đến sự phát triển KT – XH của địa phương góp phần vào giảm nghèo thông qua nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ cây, con giống, chuyển giao công nghệ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề..., đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, các phong trào xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa đã thực sự đi vào đời sống của người dân, từng bước tạo sự chuyển biến trong nếp sống của mỗi gia đình. Những giá trị di sản văn hóa, thuần phong mỹ tục được giữ gìn và phát huy; các hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay cũng từng bước được xóa bỏ.

Môn bóng chuyền hơi góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.
Môn bóng chuyền hơi góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì thường xuyên, phát triển về số lượng và chất lượng. Các môn thể thao được đông đảo người dân tích cực tham gia như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, đi bộ, đi xe đạp... Tỉ lệ người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao tăng hàng năm. Toàn huyện có 21 CLB thể dục thể thao, trong đó số đội thể thao ở cơ sở là 145 đội; 100% các trường học thực hiện giáo dục thể chất nội khóa…

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH, Ban chỉ đạo cấp huyện đã xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa phù hợp với điều kiện của từng địa phương; lồng ghép nội dung của phong trào với các chương trình giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa… Toàn huyện hiện có 8.275 hộ đạt gia đình văn hóa; 135 làng đạt tiêu chí làng văn hóa; 83 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhân đạt chuẩn văn hóa.

Mậu Duệ là một trong những xã điển hình trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH của huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên bà con rất quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, đóng góp tiền, ngày công xây dựng các thiết chế văn hóa. Đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hàng năm, xã chỉ đạo các thôn, bản xây dựng hương ước, quy ước; tuyên truyền, vận động bà con giữ gìn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào mình. Cùng với đó, thực hiện đổi mới, xóa bỏ những hủ tục trong việc cưới, việc tang, nên số gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm sau tăng hơn năm trước.

Có thể nói, phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH huyện Yên Minh đã và đang phát huy được truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, đoàn kết, hoà thuận, cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần vào thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bài, ảnh: Hồng Cừ

.