Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với Nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Miện, Sông Lô trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thứ Hai, 30/07/2018, 20:42 (GMT+7)

BHG - Ngày 26.7, UBND đã có Quyết định số: 1599/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp vận hành hồ chứa thủy điện và chế độ thông tin, báo cáo của các Nhà máy thủy điện: Sông Miện, Thái An, Thuận Hòa, Sông Miện 5, Sông Miện 5A, Sông Miện 6, Sông Lô 2, Sông Lô 4, Sông Lô 6 trên Sông Miện và Sông Lô trong mùa mưu, lũ. Báo Hà Giang điện tử đăng tải nội dung Quy chế và chế độ thông tin, báo cáo của các Nhà máy thủy điện.

 

 

 

 

 

 

 

.