Thành phố Hà Giang: Cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường

Thứ Hai, 28/05/2018, 07:16 (GMT+7)

BHG - Để khắc phục tình trạng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp tổ chức đám hỏi, đám cưới, đám giỗ… gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị và thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, sớm lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn; ngày 10.5.2018, UBND thành phố Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường.

Chỉ thị nêu rõ: Cấm tất cả các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường trên địa bàn 5 phường và trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện đi qua địa bàn thành phố Hà Giang (để tổ chức đám hỏi, đám cưới, liên hoan, đám giỗ…). Thời gian thực hiện bắt đầu 10.5.2018. Riêng đám hiếu chỉ được dựng rạp không quá 1/3 chiều rộng mặt đường và phải có biển báo ở 2 đầu rạp.

Các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi người hiểu và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Các lực lượng chức năng, công an xã, phường, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc đánh giá, bình xét gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo bổ sung vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố các nội dung cấm nêu trên.

Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý…

PV

 

.