Hà Giang

Dừng khai thác khoáng sản do Giấy phép khai thác hết hiệu lực

17:50, 27/07/2018

BHG - Căn cứ Công văn số 1000/STTMT-KSN ngày 19.7.2018, về việc chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản do giấy phép hết hạn; giải quyết đề nghị cấp lại giấy phép khai thác khoáng sản tại thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn (Bắc Mê), UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Cổ phần thép An Khang thực hiện một số nội dung sau:

Chấm dứt mọi hoạt động khoáng sản tại khu vực thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn (Bắc Mê) theo Giấy phép số 1560/GP-UBND ngày 1.6.2009 của UBND tỉnh Hà Giang. Kể từ ngày 2.6.2018, các công trình, thiết bị đảm bảo an toàn mỏ, bảo vệ môi trường ở khu vực khai thác khoáng sản thuộc sở hữu Nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy. Trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực, Công ty Cổ phần thép An Khang phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản; sau thời gian này, tài sản còn lại thuộc sở hữu Nhà nước. Lập thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản tại khu vực thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu, xã Minh Sơn theo quy định tại Thông tư số 45/2016/TT- BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ đóng cửa mỏ Công ty nộp đến Trung tâm Hành chính công tỉnh trước ngày 15.9.2018 để được tiếp nhận, tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Giao cho UBND huyện Bắc Mê, UBND xã Minh Sơn có trách nhiệm quản lý, bảo vệ mỏ khu vực thân quặng I, mỏ sắt Suối Thâu theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Đất đai và pháp luật khác có liên quan.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố công khai Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 28.5, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có Thông báo số 85/TB-BQLKKT về việc công bố công khai Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Dưới đây là nội dung Thông báo.

29/05/2018
Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 19 – NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ngày 25.5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 41-Ctr/TU. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung này.

29/05/2018
Thành phố Hà Giang: Cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường

BHG - Để khắc phục tình trạng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình lấn chiếm lòng, lề đường để dựng rạp tổ chức đám hỏi, đám cưới, đám giỗ… gây mất trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị và thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, sớm lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn; ngày 10.5.2018, UBND thành phố Hà Giang đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cấm các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình dựng rạp dưới lòng đường.

28/05/2018
Điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018

Luật Cạnh tranh 2018, số 23/2018/QH14 đã chính thức được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. Dưới dây là những điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018.

26/07/2018