Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND thành phố Hà Giang

Thứ Ba, 29/06/2021, 11:25 (GMT+7)

BHG - Sáng 29.6, HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh trong HĐND, UBND và Hội thẩm tòa án nhân dân thành phố. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đại biểu HĐND thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa XXIII
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên tặng hoa chúc mừng các đại biểu trúng cử HĐND thành phố khóa XXIII

Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Hà Giang diễn ra thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,99%; không phát sinh tình huống phức tạp cần giải quyết; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại hoặc bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật. Có 30 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Hà Giang khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HHĐND thành phố khóa XXIII
Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXIII

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên chúc mừng các đại biểu đã trúng cử vào HĐND thành phố khóa XXIII, đồng thời nhấn mạnh: HĐND thành phố Hà Giang bước vào nhiệm kỳ mới trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên đề nghị HĐND thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn đại biểu ưu tú có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ bầu vào bộ máy của HĐND và UBND thành phố; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó đặc biệt tập trung vào 3 khâu đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm để bàn, quyết định và ban hành chương trình công tác, các nghị quyết phát triển KT - XH, củng cố QP - AN, an sinh xã hội đảm bảo đồng bộ, khả thi, phù hợp với thực tế. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. HĐND và UBND thành phố chủ động, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; tạo đột phá trong xây dựng và phát triển KT - XH, nâng cao đời sống nhân dân; huy động các nguồn lực đầu tư; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp; xây dựng thành phố Hà Giang phát triển mang dấu ấn riêng của đô thị miền núi.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên chúc mừng các đồng được bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên UBND thành phố khóa XXIII
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên chúc mừng các đồng được bầu giữ các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên UBND thành phố khóa XXIII

Kỳ họp đã thông qua báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, trưởng các ban HĐND thành phố Khóa XXIII; bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND thành phố khóa XXIII và bầu Hội thẩm nhân dân thành phố. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXIII; đồng chí Nguyễn Danh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XXII được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XXIII.  

Tin, ảnh: Biện Luân

.