Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang khóa XXII thành công tốt đẹp

Thứ Sáu, 07/08/2020, 11:45 (GMT+7)

BHG - Chiều 6 và sáng 7.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục diễn ra nhiều nội dung quan trọng. 

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ra mắt Đại hội
Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tại Đại hội, đại biểu tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nội dung đột phá về: Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đô thị; xây dựng NTM và đột phá trong phát triển sản xuất hàng hóa cây có múi. Phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Việt Quang hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; huyện Bắc Quang trở thành huyện NTM. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất hàng hóa cây có múi theo chuỗi giá trị, chú trọng quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm (cam Sành, cam vàng, quýt, bưởi) theo tiêu chuẩn VietGap hoặc hữu cơ, đảm bảo đúng quy hoạch vùng, phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp…

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện khoá XXII, đã bầu BTV, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Hà Việt Hưng được tín nhiệm, bầu tái cử giữ chức Bí thư Huyện ủy Bắc Quang khóa XXII.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gồm 28 đồng chí.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG – NGUYỄN HÙNG

.