Đánh giá tiến độ và tình hình giải ngân Hợp phần đường, Dự án LRAMP tỉnh Hà Giang

Thứ Năm, 06/08/2020, 18:35 (GMT+7)

BHG - Sáng 6.8, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp với các ngành, đánh giá tiến độ giải ngân Hợp phần đường, Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) tỉnh Hà Giang.

Dự án LRAMP thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang bao gồm 5 tuyến đường với tổng chiều dài khôi phục, cải tạo là 79,7km. Trong đó 4 tuyến đường thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất và năm thứ hai, với tổng chiều dài là 71,9km; 1 tuyến đường thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ ba đang triển khai thiết kế, với chiều dài là 7,8km. Công tác triển khai cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật. Hiện nay, các dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng, sớm bàn giao công trình đưa vào sử dụng, khối lượng thực hiện và giải ngân dự án đến thời điểm hiện tại cơ bản đảm bảo tiến độ, trong đó vốn đối ứng đã giải ngân đạt 100%...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh yêu cầu Ban quản lý Dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn thời gian thực hiện hợp đồng đối với các dự án thuộc kế hoạch thực hiện năm thứ nhất và năm thứ hai; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện năm thứ ba theo kế hoạch; sớm khởi công dự án trong quý IV.2020. Phối hợp với BQLDA 6 đẩy nhanh tiến độ rút vốn ODA và giải ngân kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xem xét, tham mưu giải quyết đề nghị bổ sung vốn đối ứng cho dự án. Sở Giao thông - Vận tải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, niên giám thống kê hệ thống đường giao thông trên địa bàn. Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho việc lưu thông của người và phương tiện.

Đối với BQLDA 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị, sớm báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét báo cáo kết quả xác minh của tư vấn dự án, để tạo điều kiện giải ngân kế hoạch vốn ODA đã giao. Xem xét cho Hà Giang được rút vốn trong tháng 8; báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh số km đường và số vốn thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo chỉ số DLI 1.2 và DLI 1.3 năm 2020 và 2021 của tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu của dự án; chỉ đạo đơn vị tư vấn xác minh bộ chỉ số giải ngân tăng số lần thực hiện xác minh để phù hợp với tình hình thực hiện dự án và tạo điều kiện để địa phương sớm giải ngân kế hoạch vốn được giao.

                             Tin, ảnh: Hồng Minh (Cổng TTĐT tỉnh)

.