Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai

Thứ Năm, 06/08/2020, 11:37 (GMT+7)

BHG - Ngày 5.8.2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 2540/CĐ-CTUBND về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai gửi UBND - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Dưới đây là toàn văn của Công điện.

 

 

 

 

 

 

.