Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 31, khóa XVII

Thứ Năm, 10/01/2019, 17:18 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.1, BCH Đảng bộ thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 31, khóa XVII, nhằm kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự hội có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại hội nghị

Dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trần Mạnh Lợi, hội nghị đã tiến hành công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Theo đó, năm 2018, Thường trực, BTV, BCH Đảng bộ thành phố tiếp tục khẳng định là tập thể đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, sâu sát, quyết tâm, quyết liệt; trong lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều chủ trương đột phá xuyên suốt, rõ ràng cụ thể; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban hàng tháng giữa Thường trực Thành ủy với Đảng ủy các xã, phường; kịp thời cho chủ trương chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắc nảy sinh. BTV Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tích cực khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm tập trung giải quyết; cụ thể hóa phương châm lãnh đạo “Đổi mới, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể”. Kết quả thực hiện có 31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra (chiếm 93,94%), 2 chỉ tiêu đạt từ 82-97% (chiếm 6,06% ); QP-AN được đảm bảo; TTATXH được giữ vững; công tác đối ngoại, giao lưu trao đổi kinh nghiệm được mở rộng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều đổi mới; triển khai quyết liệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 khóa XII của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; thường xuyên xây dựng củng cố khối đại đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền và nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền, vận động, giám sát được tăng cường thực hiện tốt…

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu dự hội nghị cũng đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong năm 2018 và bàn giải pháp khắc phục trong năm 2019 như: Việc triển khai các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy cơ sở chưa quyết liệt; tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chưa được phát huy; công tác quản lý Nhà nước về đô thị còn hạn chế, để xảy ra các vi phạm; ý thức tự giác chấp hành các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng của một bộ phận nhân dân chưa cao; tình hình an ninh chính trị, TTATXH còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là các hoạt động cho vay nặng lãi, các hành vi gây mất an ninh trật tự từ hoạt động kinh doanh tài chính; trật tự an toàn giao thông…

Hội nghị cũng đã tiến hành lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt 6 tháng cuối năm đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lấy phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ thành phố năm 2018…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.