123
Hội nghị Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị Tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2018

Thứ Năm, 10/01/2019, 17:16 (GMT+7)

BHG - Ngày 10.1, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh

Năm 2018, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được đổi mới và có sức lan tỏa mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tập trung cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp; MTTQ và các tổ chức hính trị - xã hội đổi mới nội dung, thình thức hoạt động hiệu quả.

Năm 2019, công tác dân vận tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu, nâng cao chất lượng các đề án Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao; triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019; thực hiện hiệu quả nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các văn bản của Bộ Chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của công tác dân vận trong năm 2018; đồng thời đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận T.Ư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; giải quyết dứt điểm, kịp thời đơn thư khiếu nại của nhân dân; đẩy mạnh giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ và ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành; thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, nhà nước về công tác dân vận; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm định hướng dư luận xã hội; nhân rộng các mô hình điển hình tiêu biểu; phát huy quyền dân chủ của nhân dân, trong đó dân chủ gắn liền với kỷ cương, kỷ luật; công tác dân vận phải làm cho dân tin,  hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận T.Ư đã ký kết kế hoạch thực hiện “Năm dân vân vận chính quyền” 2019.

Tin, ảnh: AN GIANG

.