123
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác năm 2018 - Báo Hà Giang điện tử

Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh tổng kết công tác năm 2018

Thứ Năm, 10/01/2019, 09:09 (GMT+7)

BHG - Chiều 9.1, tại phòng họp BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (BCĐ CCTP) của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCTP năm 2018. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ CCTP của tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ CCTP tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2018, BTV Tỉnh ủy đã lãnh, chỉ đạo BCĐ CCTP tỉnh và tổ chức Đảng các cơ quan Nội chính bám sát Nghị quyết số 49, ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về chiến lược CCTP đến năm 2020 để triển khai thực hiện nhiệm vụ CCTP; các thành viên BCĐ CCTP tỉnh phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan thực hành quyền công tố và hoạt động tư pháp chủ động nắm và quản lý thông tin tình hình tội phạm, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đối với cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra; chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình điều tra để làm rõ tội phạm, phối hợp với cơ quan điều tra kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra đạt 94%, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra; công tác điều tra, khám phá án đạt 94,5%, tăng 4,1% so với năm 2017; chất lượng truy tố đúng hạn, đúng tội đạt 100%; xét xử án hình sự đạt 95%. Cùng đó thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ CCTP của tỉnh đề nghị: Năm 2019, BCĐ CCTP tỉnh cần chủ động phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Các ngành thành viên BCĐ tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy trong từng cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; quan tâm phát triển đội ngũ luật sư, công chứng viên. Cùng đó là nâng cao chất lượng xét xử, tranh tụng tại các phiên tòa; tăng cường giám sát chuyên đề, hợp tác quốc tế trong hoạt động tư pháp…

                                                  Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC

.