123
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở LĐTB&XH năm 2019 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Sở LĐTB&XH năm 2019

Thứ Năm, 10/01/2019, 09:02 (GMT+7)

BHG - Ngày 9.1, Sở Lao Động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH cùng toàn thể CBCCVC trong cơ quan.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Sùng Đại Hùng trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Giám đốc Sở LĐTB&XH Sùng Đại Hùng trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Sở LĐTB&XH hiện có 52 CBCCVC, trong đó có 49 đảng viên, 46 người có trình độ đại học và trên đại học. Năm 2018, CBCCVC cơ quan luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, sáng tạo; không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tinh thần dân chủ; chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chế độ, chính sách của CBCCVC được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch; công tác cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được chú trọng; thực hành tiết kiệm, phụ trách xã khó khăn được đẩy mạnh. Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể được quan tâm, chỉ đạo kịp thời và đạt nhiều kết quả qua trọng; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ và có sức lan tỏa. Trong năm, có 25% CBCCVC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 73% CBCCVC hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 tập thể, 37 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 13 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

Năm 2019, Công đoàn Sở LĐTB&XH phấn đấu 95% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên; 25% đoàn viên đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở; 100% đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua; công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh; cơ quan văn hóa.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân; trao danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tin, ảnh: AN GIANG

.