123
Mèo Vạc: Tổng kết Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và triển khai Đề án 1 triệu tấn xi - măng - Báo Hà Giang điện tử

Mèo Vạc: Tổng kết Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và triển khai Đề án 1 triệu tấn xi - măng

Thứ Hai, 12/03/2018, 15:12 (GMT+7)

BHG - Sáng ngày 12.3, huyện Mèo Vạc tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và triển khai Đề án 1 triệu tấn xi - măng. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới huyện, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện kết luận hội nghị.
Đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện kết luận hội nghị.

Năm 2017, Chương trình Xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Mèo Vạc tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền từ huyện xuống cơ sở và sự vào cuộc tham gia tích cực từ phía người dân, nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tính đến hết năm 2017, huyện Mèo Vạc có 2 xã (Tả Lủng, Tát Ngà) đạt 9 tiêu chí, 12 xã đạt từ 7- 8 tiêu chí, 3 xã đạt từ  5 - 6 tiêu chí; với tổng nguồn lực từ các chương trình, dự án cho thực hiện Chương trình Nông thôn mới trên 24,5 tỷ đồng, trong đó trên 2,3 tỷ đồng huy động đóng góp từ nhân dân. Thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi măng của tỉnh, huyện Mèo Vạc đã cung ứng trên 2,3 nghìn tấn, đổ được trên 20,5 km đường bê tông, đạt 98,85% kế hoạch; triển khai giải ngân nguồn vốn được phân cấp trên 8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Năm 2018, huyện Mèo Vạc phấn đấu có 4 xã đạt 10 đến 14 tiêu chí, 13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 16,27 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 6%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 98%. Thực hiện hoàn thành trên 53 km đường bê tông theo Đề án 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh, với tổng mức đầu tư thực hiện ước khoảng 31,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các ngành, các xã đã tập trung thảo luận và chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí còn chậm so với kế hoạch đề ra; nguồn vốn thực hiện chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương và tỉnh cấp; định mức hỗ trợ thêm vật liệu khác trong Đề án 1 triệu tấn xi - măng của tỉnh, thấp dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai…

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Huyện ủy, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, chung sức xây dựng Nông thôn mới. Về nhiệm vụ trong năm 2018, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng Nông thôn mới, thông qua những mô hình, việc làm cụ thể; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình theo Đề án 1 triệu tấn xi măng xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung, tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm 2018.

Minh Chuyên

.