Quản Bạ, kỳ vọng trong nền tảng đồng tâm

Thứ Hai, 01/02/2016, 08:14 (GMT+7)

(Xuân 2016)- Năm 2015, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của huyện Quản Bạ gặp phải nhiều khó khăn, thách thức; song được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch giao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đời sống nhân dân được nâng lên. Đây chính là tiền đề để Quản Bạ bước sang năm mới giành những thắng lợi mới...

Lãnh đạo tỉnh và huyện Quản Bạ khảo sát động Lùng Khúy - được mệnh danh Đệ nhất động trên Cao nguyên đá Đồng Văn, một trong những “điểm nhấn” du lịch đặc sắc của địa phương.
Lãnh đạo tỉnh và huyện Quản Bạ khảo sát động Lùng Khúy - được mệnh danh Đệ nhất động trên Cao nguyên đá Đồng Văn, một trong những “điểm nhấn” du lịch đặc sắc của địa phương.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ lần thứ XVIII, tạo nền tảng cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Đảng bộ huyện xác định mục tiêu: Tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế; duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, có cơ chế hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng. Từ đó, huyện Quản Bạ đặt ra những chỉ tiêu chủ yếu, như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 104,690 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 614.000 triệu đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 16,5 triệu đồng; có từ 590 hộ thoát nghèo trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 95%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99%...

Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tiến độ reo trồng cây dược liệu tại xã Quyết Tiến.
Lãnh đạo huyện Quản Bạ kiểm tra tiến độ reo trồng cây dược liệu tại xã Quyết Tiến.

Để hoàn thành được những chỉ tiêu đã đề ra, dựa trên những nguồn lực thế mạnh sẵn có của địa phương, huyện Quản Bạ xác định phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, đa dạng hóa cây trồng theo hướng năng suất, hiệu quả và an toàn gắn với thị trường tiêu thụ. Thực hiện tốt liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng vùng sản xuất rau quả an toàn, diện tích cây dược liệu và diện tích cây vụ Đông ở nơi có điều kiện. Cùng với đó, huyện sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả và nhân rộng mô hình đầu tư có thu hồi, mô hình hộ chăn nuôi bò, dê, ngựa sinh sản, bò vỗ béo, để phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất chính; phấn đấu tổng đàn trâu, bò 20.094 con, tỷ trọng giá trị chăn nuôi/giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 23%. Tập trung với quyết tâm cao để thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững; mở rộng làng nghề truyền thống, phát triển các HTX cộng đồng trồng dược liệu; xây dựng thương hiệu sản phẩm mật ong dược liệu gắn với chỉ dẫn địa lý... Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phấn đấu 88% số hộ được sử dụng điện; tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân; thực hiện tốt các biện pháp tăng thu, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững.

Tin rằng, với những giải pháp, quyết sách và sự chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo đúng chủ đề của Đại hội cùng sự đồng lòng của nhân dân, trong năm tới và những năm tiếp theo, huyện nhà sẽ là “điểm sáng” trên Cao nguyên đá Đồng Văn.

PHI ANH

.