Các huyện Vị Xuyên và Mèo Vạc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chủ Nhật, 07/02/2016, 22:00 (GMT+7)

BHG- Vừa qua, huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị số 06 – CT/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp; Chỉ thị số 163/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; thông báo quyết định về thành lập BCĐ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thông báo Quyết định phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực UBND huyện và thành viên BCĐ bầu cử huyện trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; quán triệt hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; triển khai kế hoạc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện …

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung nhằm triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn huyện.

Bảo Lâm

* Sáng 5. 2, Ban Thường vụ Huyện ủy Mèo Vạc đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng HĐND-UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Hầu Minh Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4.1.2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 13.1.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021. Hướng dẫn về công tác nhân sự, quy trình các bước hiệp thương bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các Tiểu ban bầu cử cấp huyện; Kế hoạch của Ủy ban bầu cử huyện Mèo Vạc về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 -2021 trên địa bàn huyện và các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, huyện Mèo Vạc đã xây dựng kế hoach cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, trạm truyền thanh không dây của xã và tại các phiên chợ bằng nhiều thứ tiếng, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nắm vững và nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử. Bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân các dân tộc huyện nhà.

Buổi chiều cùng ngày, các xã thị trấn của huyện cũng đã tiến hành tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ở cấp xã.

Quỳnh Lưu

.