Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thứ Năm, 04/02/2016, 19:09 (GMT+7)

BHG- Chiều 4.2, BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; thành viên BCĐ và Ủy ban bầu cử tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Hội nghị đã được quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; Chỉ thị số 163/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử; kế hoạch tổ chức bầu cử; thông báo Quyết định về thành lập các Tiểu ban bầu cử; hướng dẫn về công tác nhân sự; hướng dẫn tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; hướng dẫn kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử; hướng dẫn việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại Hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với việc tập trung lãnh đạo Ủy ban bầu cử các cấp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định và hướng dẫn của cấp trên; đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Trước mắt, thành lập BCĐ công tác bầu cử; làm tốt công tác tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự; đảm bảo phát huy dân chủ trên cơ sở quy hoạch cán bộ và kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp để giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn; bảo đảm những người được giới thiệu ứng cử phải là những người tiêu biểu; có liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe, tôn trọng ý kiến và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh định hướng: Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, những người có kinh nghiệm có thể tham gia; đối với đại biểu HĐND cấp xã, tối thiểu 70% trở lên phải có trình độ THPT. Đặc biệt, công tác hiệp thương lần một cần tập trung bàn về định hướng của cấp trên để thống nhất cơ cấu, thành phần, giới tính, độ tuổi của đại biểu HĐND các cấp, làm cơ sở cho hiệp thương lần 2.  Việc thành lập các Tiểu ban phải có một Phó ban Thường trực để chủ động trong chế độ thông tin, giao cho các Tiểu ban tự thành lập Tổ giúp việc. Đặc biệt, cần có kế hoạch sâu hơn, cụ thể hơn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia bầu cử để thực sự trở thành ngày hội của nhân dân; đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất và bầu đúng, bầu đủ số lượng. Đối với nhiệm vụ trong tháng 2.2016, các huyện phải có kế hoạch triển khai thực hiện tốt Tết trồng cây; tổ chức tốt nhiệm vụ giao nhận quân...

Tin, ảnh: KIM TIẾN

.