Dòng Gâm chảy xanh hy vọng...

Thứ Sáu, 05/02/2016, 15:11 (GMT+7)

(Xuân 2016) - Một mùa Xuân mới về trên quê hương Bắc Mê, Đảng bộ và nhân dân trong huyện rất phấn khởi với những kết quả đã đạt và vượt chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra. Đặc biệt, phát huy tiềm năng vốn có, hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tiếp tục là hướng đi đúng đắn được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Nguyễn Văn Chung trao áo ấm mùa đông cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi (Trường Tiểu học Yên Cường II, xã Yên Cường).
Bí thư Huyện ủy Bắc Mê Nguyễn Văn Chung trao áo ấm mùa đông cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi (Trường Tiểu học Yên Cường II, xã Yên Cường).

Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, trên các lĩnh vực về chính trị, KT-XH, quốc phòng - an ninh... huyện đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Kinh tế có bước phát triển mạnh, thu ngân sách vượt chỉ tiêu; văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, đời sống tinh thần của người dân được cải thiện. Đặc biệt, chương trình phát triển nông nghiệp đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao như: Cây lúa, tổng diện tích gieo cấy: 2.551,1/2.530 ha, năng suất bình quân 53,5 tạ/ha, sản lượng 13.640,3 tấn; cây ngô, thực hiện 5.658,7/5.607 ha, năng suất trung bình 32,31 tạ/ha, sản lượng 18.282,4 tấn; cây đậu tương, diện tích gieo trồng  2.001,5/2.000 ha, năng suất 15,2 tạ/ha, sản lượng 3.112,7 tấn; cây lạc, thực hiện 859/1.018 ha, năng suất 15,2 tạ/ha, sản lượng đạt 1.305 tấn.

Chương trình đầu tư xây dựng NTM đã huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là giao thông, thủy lợi đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân đối với các công trình trọng điểm như: Nâng cấp, rải nhựa 6 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài 54 km; mở mới 41 km và đổ bê tông 29,6 km đường liên thôn; hoàn thiện chỉnh trang đô thị, lát vỉa hè, trồng cây xanh khu trung tâm xã Minh Ngọc. Đầu tư xây dựng mới 6 cầu treo và 2 cầu tràn liên hợp; xây dựng 8 công trình cấp nước sinh hoạt; xây dựng mới 12 nhà văn hóa, nâng tổng số lên 76/138 thôn, tổ có nhà văn hóa... Bên cạnh đó, sự nghiệp GD&ĐT được quan tâm đầu tư theo hướng toàn diện. Mạng lưới Y tế cơ sở được đầu tư mở rộng, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Hoạt động văn hóa, thể thao ngày phong phú phát triển theo hướng xã hội hóa...

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bắc Mê cùng đồng bào các dân tộc thăm và tìm hiểu lịch sử Căng Bắc Mê.
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Bắc Mê cùng đồng bào các dân tộc thăm và tìm hiểu lịch sử Căng Bắc Mê.

Cùng với phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện Bắc Mê luôn quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu. Các cấp ủy không ngừng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, trong đó coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư. 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Mặt khác, huyện luôn quan tâm đến chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa gắn với Đề án công tác cán bộ, giai đoạn 2011 - 2020 và những năm tiếp theo của Tỉnh ủy, đến nay, cơ bản đã sắp xếp được đội ngũ cán bộ, đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được chú trọng, phát huy trở thành nhân tố tích cực trong phát huy dân chủ và phong trào thi đua yêu nước, tập hợp lực lượng quần chúng nhân dân để tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, xây dựng giao thông nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa, tổ, thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa luôn được nhân dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp tích cực tham gia. Đây thật sự là động lực để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dân thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc làm đường lên nhà văn hóa thôn.
Nhân dân thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc làm đường lên nhà văn hóa thôn.

Có thể nói, năm 2015 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Mê đã nỗ lực phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội. Những kết quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê vững vàng bước sang Xuân Bính Thân 2016 với niềm tin và hy vọng một năm mới phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn.

Nguyễn Văn Chung

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê

.