Hết năm nay, Quang Bình quyết tâm thực hiện xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại 10/15 xã, thị trấn

Thứ Sáu, 16/09/2011, 17:42 (GMT+7)

HGĐT- Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết đối với tiến trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt giúp người dân có tư duy mới trong phát triển KT - XH và xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Sau gần hai năm thực hiện chương trình này, huyện Quang Bình đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.


 

 Làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới ở thôn Yên Lập, xã Yên Thành (Quang Bình).


Đánh giá những kết quả đạt được trong thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Quang Bình, đồng chí Triệu Tài Phong, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Ngay từ ngày đầu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy và các văn bản của tỉnh, Ban chỉ đạo XDNTM của huyện được thành lập do đồng chí phó chủ tịch UBND huyện phụ trách khối kinh tế làm trưởng ban, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện tham gia thành viên. Ban chỉ đạo đã tiến hành họp ra Quyết định phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan Thường trực và thành lập 3 tổ công tác, triển khai tại 6 thôn của 3 xã điểm Bằng Lang, Xuân Giang và Vĩ Thượng; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Với quan điểm, xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗingười, mỗi gia đình, của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Xây dựng nông thôn mới có tính toán toàn diện về mọi mặt như xây dựng đường giao thông, thủy lợi, phát triển giáo dục, y tế và kinh tế hộ gia đình... nên ngoài bộ tiêu chí của tỉnh, huyện Quang Bình đã chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới, gắn với các tiêu chí về xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phải có quá trình xây dựng từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, cần phải kiên trì bền bỉ có thời gian mới thực hiện được. Đồng thời thực hiện theo hướng xác định nhu cầu từ nhân dân trên cơ sở định hướng chung. Theo kế hoạch, năm 2011 huyện tổ chức thực hiện hoàn thành quy hoạch tại 3 xã Xuân Giang, Bằng Lang, Vĩ Thượng trong tháng 9, còn lại 7 xã hoàn thành quy hoạch trong năm nay. Đến hết năm 2012 tại 3 xã điểm này sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí, từ đó đánh giá tổng kết làm tiền đề cho các xã còn lại trên địa bàn huyện thực hiện.


Cho đến nay, sau một năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới,xã Xuân Giang đã hoàn thành 12 tiêu chí với 26 nội dung đạt theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Bằng Lang đã hoàn thành 7 tiêu chí với 29 nội dung, xã Vĩ Thượng hoàn thành 7 tiêu chí với 23 nội dụng. Cả 3 xã đã làm đường bê tông đến các thôn với tổng chiều dài là 5.780m, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; kiên cố hóa kênh mương với tổng chiều dàilà 2.215m, với tổng kinh phí là gần 150 triệu đồng... Nét nổi bật của các xã điểm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện là cơ sở hạ tầng cơ bản bảo đảm, tạo sự thuận lợi trong việc giao lưu buôn bán, phát triển sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được tăng lên. Đặc biệt đã nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân về nông thôn mới, nhờ đó có trên 300 hộ tự nguyện hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi với diện tích trên 13.000m2. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhân dân 3 xã đã tham gia đóng góp trên 1.200 ngày công. Đến nay tổng số hộ đã có cổng là 135/1.155 hộ, trong đó có 69 hộ làm mới, tổng số hộ có tường rào là 75/1.155 hộ, trong đó làm mới 44 hộ, công trình vệ sinh hiện có 801/1.155 hộ, trong đó làm mới là 145 hộ...


Đề cập tới vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, đồng chí Triệu Tài Phong cho biết: Bên cạnh những thành quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện các xã cũng gặp phải những khó khăn, như chưa xây dựng được quy hoạch tổng thể và quy hoạch đất sản xuất, phần lớn nông dân cũng hạn chế về trình độ và kiến thức khoa học, tập quán sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, vốn huy động sức dân chưa cao... Vì vậy, nhiều tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới chưa đạt yêu cầu, hoặc đạt ở mức độ thấp so với quy định. Nguyên nhân là do các xã còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp thực hiện các tiêu chí, năng lực cán bộ ở một số xã còn yếu kém. Ngoài ra, các xã đều có điểm xuất phát thấp từ nền nông nghiệp nhỏ lẻ, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và đời sống của người dân cũng ở mức thấp nên gặp khó khăn trong việc huy động sức dân và kêu gọi đầu tư.


Để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo tổ công tác được phân công phụ trách xã triển khai cho các xã, thị trấn rà soát, đăng ký nhu cầu thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới để có cơ sở phân bổ 1.000 tấn xi măng được tỉnh cấp, tập trung hỗ trợ thực hiện xây dựng cổng hộ gia đình, công trình nhà vệ sinh, cổng làng... đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND huyện các giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt so với bộ tiêu chí. Bên cạnh đó, phối hợp với UBND xã xã lựa chọn đơn vị có đủ năng lực để thực hiện công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, lựa chọn các đơn vị tư vấn để xây dựng các đề án theo quy định. Phấn đấu trong năm 2011 xây dựng xong quy hoạch tại 10/15 xã, thị trấn...


VÂN ANH
.