Đồng Văn nỗ lực giảm các thôn, xã đặc biệt khó khăn

Thứ Tư, 23/09/2020, 16:26 (GMT+7)

BHG - Sau khi có Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 3.11.2016 của Thủ tướng Chính phủ về xác định thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020; UBND huyện Đồng Văn đã cụ thể hóa và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát; xây dựng lộ trình, phương án cụ thể; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tăng gia sản xuất, từng bước giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo giúp anh Vàng Chúa Dính (phải) thoát nghèo.
Chăn nuôi trâu, bò vỗ béo giúp anh Vàng Chúa Dính (phải) thoát nghèo.

5 năm qua, nhờ có chủ trương, chính sách phù hợp của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của nhân dân trong huyện; tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Văn giảm hàng năm 6%. Năm 2016 là 71%, giảm xuống còn 42% vào năm 2020. Hiện, toàn huyện có 17 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn vùng III, 2 thị trấn thuộc vùng II (với 225 thôn, tổ dân phố); trong đó, có 18 thôn đã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 207 thôn thuộc đặc biệt khó khăn. Theo lộ trình đến năm 2020, cơ bản hoàn thành thoát khỏi diện đặc biệt 46 thôn, tổ dân phố. Sau khi kế hoạch được ban hành, các xã, thị trấn đã xác định cụ thể các thôn và dự kiến thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn để đầu tư các nguồn lực cơ bản, như: Xây dựng cơ sở hạ tầng, nông, lâm nghiệp; hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đến nay, các thôn cơ bản hoàn thành được các tiêu chí.

Để hoàn thành chỉ tiêu đưa 46 thôn ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong công tác giảm nghèo; coi công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh thực hiện các đề án hỗ trợ đồng bào vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế; các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình 135,… Bên cạnh đó, với đặc thù là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Từ đó, huyện đã thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng sự tham gia của toàn xã hội trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Đặc biệt chú trọng tới phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ đó, người dân đã nhận thức rõ họ chính là đối tượng được hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo và có trách nhiệm đối với công tác giảm nghèo của địa phương.

Từng là một hộ nghèo trong thôn, nhờ có sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế,  anh Vàng Chúa Dính, thôn Lùng Lú, thị trấn Đồng Văn đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập hàng năm gần 100 triệu đồng. Anh Dính chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ biết trồng 1 vụ lúa, không chăn nuôi nên kinh tế eo hẹp, cuộc sống vô cùng chật vật. Sau khi được hướng dẫn về cách nuôi trâu, bò vỗ béo và được vay vốn với lãi suất thấp của Ngân hàng Nông nghiệp dành cho hộ nghèo;  tôi đã xây dựng chuồng trại kiên cố, chuyển trồng lúa sang trồng cỏ; tìm các nguồn trâu, bò mua về vỗ béo rồi bán, thu nhập hàng năm được gần 100 triệu đồng. Gia đình tôi còn nấu rượu, nuôi thêm lợn đen bản địa; nên thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và cho con cái đến trường”.

Đồng chí Dinh Chí Thành, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, cho biết: Để nỗ lực giảm dần các thôn ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền huyện đặt lên hàng đầu. Hàng năm, huyện và các địa phương đều rà soát lại các hộ nghèo, cận nghèo; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp phù hợp. Đồng thời phân công các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ từng hộ với những việc làm cụ thể, thiết thực; cùng đó, đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo theo phương châm: Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ về sinh kế, cộng đồng giúp đỡ; bản thân người nghèo tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ... Trong phát triển kinh tế, khuyến khích thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác; thu hút các doanh nghiệp về địa phương liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Đặc biệt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa phương và yêu cầu cam kết sử dụng lao động địa phương thuộc hộ nghèo. Từ đó, có thêm những cơ hội cho người dân vươn lên thoát nghèo, từng bước đưa các thôn, xã trên địa bàn huyện thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: MY LY

.