Bàn giải pháp quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cam Sành Hà Giang

Thứ Sáu, 28/08/2020, 14:42 (GMT+7)

BHG - Sáng 28.8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Bắc Quang tổ chức Hội nghị bàn giải pháp quản lý, phát triển Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) cam Sành Hà Giang. Dự hội nghị có đại diện Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam); lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Thường trực UBND huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên…

Hội nghị bàn giải pháp quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cam Sành Hà Giang
Hội nghị bàn giải pháp quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý cam Sành Hà Giang

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 7.000 ha cam Sành, cho năng suất bình quân 8,7 tấn/ha. Từ năm 2016 đến nay, đã có 38 xã, thị trấn thuộc 3 huyện trồng cam gồm Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên được cấp Chứng nhận CDĐL “Hà Giang” dùng cho sản phẩm cam Sành của tỉnh. CDĐL này là tài sản Quốc gia được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Sở Nông nghiệp và PTNT là đơn vị được UBND tỉnh ủy quyền quản lý CDĐL. Trong những năm qua, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng công tác phát triển và nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm cam Sành Hà Giang; chỉ đạo cơ quan chuyên môn khai thác, phát huy tối đa CDĐL và nâng cao vai trò của các tổ hợp tác, hiệp hội, hợp tác xã trong quá trình sản xuất, tiêu thụ cam Sành. Đồng thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm từ cam Sành...

Để quản lý và phát triển CDĐL cam Sành Hà Giang hiệu quả, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý cho việc hoàn thiện hệ thống văn bản, công cụ làm cơ sở cho hoạt động quản lý CDĐL “Hà Giang” dùng cho sản phẩm cam Sành Hà Giang; góp ý hoàn thiện hệ thống công cụ quảng bá, phát triển giá trị CDĐL “Hà Giang” cho sản phẩm cam Sành. Đồng thời, bàn giải pháp kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cam Sành Hà Giang; thảo luận mô hình liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm cam Sành được bảo hộ CDĐL “Hà Giang” theo chuỗi giá trị…

Việc quản lý và phát triển CDĐL cam Sành Hà Giang nhằm đảm bảo quyền sử dụng CDĐL hợp pháp cho các cơ sở có đủ điều kiện sử dụng; ngăn chặn và xử lý các hành vi sử dụng trái phép CDĐL “Hà Giang” dùng cho sản phẩm cam Sành của tỉnh. Mặt khác, đảm bảo sản phẩm cam Sành mang CDĐL “Hà Giang” đáp ứng các điều kiện quy định về chất lượng, xuất xứ nhằm duy trì danh tiếng, uy tín của sản phẩm; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm cam Sành Hà Giang nâng cao hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

.