Quang Bình hướng đến mục tiêu huyện đạt chuẩn

Thứ Năm, 27/08/2020, 08:59 (GMT+7)

BHG - Xây dựng Nông thôn mới (NTM) là 1 trong 3 nội dung đột phá của huyện Quang Bình trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống; phấn đấu đến năm 2025 huyện đạt chuẩn NTM.

Lãnh đạo huyện tham gia gian hàng giới thiệu các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa.
Lãnh đạo huyện tham gia gian hàng giới thiệu các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa.

Trải qua 10 năm, chương trình xây dựng NTM của huyện thực hiện vượt kế hoạch và đạt kết quả toàn diện; làm cho diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Với cách làm hiệu quả, cấp ủy huyện đã chỉ đạo rà soát các tiêu chí, đầu điểm công trình để xây dựng kế hoạch triển khai theo từng năm và cả giai đoạn. Từ kinh nghiệm thực tiễn, địa phương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước gắn với tổ chức các phong trào thi đua xây dựng NTM, huy động được cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp sức người, sức của. Đến nay, toàn huyện có 7 xã đạt chuẩn, vượt 4 xã so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt.

Từ kết quả này, huyện tiếp tục xây dựng đề án, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM. Với bài học sâu sát từ cơ sở, trước hết, các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cần nêu cao trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, khơi dậy tiềm năng, nội lực nhân dân tham gia xây dựng NTM. Đối với các xã đã về đích tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí cần thiết, trọng tâm để thực hiện theo phương châm làm đến đâu chắc đến đó. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư trong thực hiện xây dựng NTM.

Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Yên Hà chỉ đạt 4 tiêu chí, với quan điểm lấy dân làm chủ thể, mọi việc đều được công khai, minh bạch; xã đã sớm hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2017. Nhân dân đóng góp trên 90.000 ngày công, hiến hơn 15.000 m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi. Đạt chuẩn không có nghĩa là kết thúc, việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng xây dựng NTM luôn được đặt ra. Đồng chí Hoàng Văn Điều, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Bên cạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, xã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, quy hoạch các vùng trồng trọt, chăn nuôi để áp dụng kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất. Riêng cam Sành (cây kinh tế chủ lực), cùng với sự hỗ trợ của huyện, xã vận động người dân phát triển theo hướng VietGAP để tạo ra sản phẩm sạch; có tem, nhãn mác.

Nằm trong lộ trình về đích NTM năm 2020, để mỗi người dân cùng đồng hành vào cuộc mạnh mẽ, xã Hương Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, chắt lọc, bàn bạc, thảo luận và làm rõ nội dung nào cần dân thực hiện, nội dung nào nhà nước hỗ trợ… Với sự thống nhất, đoàn kết, 4 năm qua, toàn xã huy động xã hội hóa được gần 2 tỷ đồng, trên 18.000 ngày công xây dựng được 2 nhà văn hóa thôn, 1 điểm trường, 1 cầu sắt và 20 km đường bê tông nông thôn. Hiện nay, xã đạt 13/19 tiêu chí NTM, 6 tiêu chí còn lại tiến độ đạt 60 - 70%. Với khí thế sôi nổi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đang tranh thủ từng ngày, từng giờ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trong tháng 11 tới đây, tạo thành sức bật để khích lệ phát triển KT - XH trên chặng đường tiếp theo.

Đồng chí Triệu Tài Phong, Bí thư Huyện ủy Quang Bình cho biết: “Trong chương trình hành động toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, có 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá. Trong đó, chương trình lớn nhất là Đề án xây dựng NTM. Căn cứ vào ý kiến đóng góp của các cấp, huyện sẽ tiến hành xây dựng nội dung của đề án, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu theo từng cấp, ngành, lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Vượt qua khó khăn, thách thức, trên nền tảng kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ quyết tâm, đồng lòng, kiên định phấn đấu đạt mục tiêu đề ra”.

Bài, ảnh: MỘC LAN

.