Bắc Quang thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thứ Năm, 20/08/2020, 10:06 (GMT+7)

BHG - Đến nay, huyện Bắc Quang đã giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt trên 60,1% kế hoạch. Mọi khó khăn, vướng mắc đã, đang được Thường trực UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tháo gỡ.

Trường học thôn Tân Hùng, xã Hùng An vừa được đầu tư nâng cấp.
Trường học thôn Tân Hùng, xã Hùng An vừa được đầu tư nâng cấp.

Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu cho biết: Hết tháng 7, Bắc Quang đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 276.492 triệu đồng. Phần lớn công trình, hạng mục đầu tư theo kế hoạch đang được các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công; các chủ đầu tư phối hợp với các nhà thầu thi công hỗ trợ tích cực công tác hoàn thiện hồ sơ, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tiến độ xây lắp; các cơ quan chức năng thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư, nhà thầu giải ngân theo đúng tiến độ, khối lượng xây dựng. Đồng thời, xử lý nghiêm những nhà thầu, doanh nghiệp sai phạm, thi công chậm, yếu kém kéo dài. Kiên quyết loại bỏ những nhà thầu yếu năng lực ra khỏi các công trình đã được phê duyệt đầu tư.

Năm nay, tổng kế hoạch vốn đầu tư UBND tỉnh phân bổ giao cho huyện 276.492 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 213.373 triệu đồng; vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư là 63.119 triệu đồng. Đến hết tháng 7.2020, Bắc Quang đã giải ngân đạt 60,1% kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nhiều lĩnh vực xây dựng, đầu tư được giải ngân đạt kết quả cao, như: Giải ngân vốn từ nguồn cân đối ngân sách địa phương 62.527 triệu đồng, đạt trên 72,2%; giải ngân nguồn vốn thu từ xổ số kiến thiết 2.129 triệu đồng, đạt 94,6%; giải ngân nguồn vốn hỗ trợ vùng động lực đạt 100%. Đối với tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đạt trên 85,9%, bằng 54.240 triệu đồng. Riêng nguồn vốn giải ngân trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, vốn cấp bù thủy lợi phí, vốn sự nghiệp giao thông, quy hoạch... đạt ít nhất từ 78 – 92%. Đặc biệt, nguồn vốn giải ngân đối với sự nghiệp y tế đạt 100% kế hoạch. Riêng đối với tiến độ giải ngân nguồn vốn thuộc nguồn ngân sách T.Ư đạt 44,5%, bằng 37.010/83.110 triệu đồng.

Để khắc phục và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, UBND huyện đã thành lập tổ công tác tiến hành rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt công trình. Chỉ đạo Văn phòng Điều phối NTM huyện chủ động tham mưu, đề xuất với UBND huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện Chương trình NTM năm 2020. Quyết tâm, giải ngân hết nguồn vốn đầu tư công để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đảm bảo công ăn, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Nguyễn Hùng

.