Ngành Thuế nỗ lực thu ngân sách Nhà nước

Thứ Sáu, 28/06/2019, 10:02 (GMT+7)

BHG - 6 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, như: Doanh nghiệp khai thác khoáng sản ngừng, nghỉ không hoạt động, do thiếu năng lực tài chính đầu tư; nhà máy thủy điện gặp thời tiết không thuận lợi, một số có công suất phát điện giảm so với cùng kỳ năm trước; một số nhà máy xây dựng mới đã tính số nộp ngân sách trong năm, nhưng do chậm tiến độ thi công hoặc chưa ký được hợp đồng bán điện nên chưa có thuế phát sinh phải nộp NSNN. Quy mô doanh nghiệp trên địa bàn, chủ yếu nhỏ và siêu nhỏ, sản phẩm cạnh tranh thấp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB), thanh toán vốn đầu tư XDCB giảm nhiều so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành nghĩa vụ với ngân sách của một số doanh nghiệp còn yếu, nhất là trong lĩnh vực vận tải, khai thác khoáng sản không kim loại, XDCB tư nhân còn thất thu NSNN; nợ thuế tăng cao từ cấp quyền khai thác khoáng sản không có khả năng nộp ngân sách. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế cho doanh nghiệp, người dân có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao…

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Hùng và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đối thoại với người nộp thuế.                      Ảnh CTV
Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Mạnh Hùng và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đối thoại với người nộp thuế. Ảnh CTV

Trong bối cảnh khó khăn chung, ngành Thuế luôn bám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, các sở, ngành; đồng thời ngay từ đầu năm đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu ngân sách thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng kê khai nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nên kết quả thu thuế, phí 6 tháng đầu năm ước thực hiện 748,8 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán pháp lệnh, đạt 39,5% dự toán tỉnh, tăng 5,5% so cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất, thực hiện 702,4 tỷ đồng, đạt 43% dự toán pháp lệnh, 42% dự toán tỉnh, tăng 4,3% so cùng kỳ. Có 9/16 khoản thu, sắc thuế đạt trên mức bình quân chung (39,5%) so với dự toán tỉnh, là: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 131,9%, tăng 190,5%; quốc doanh địa phương đạt 83,9%, tăng 65,2%; tiền thuê đất đạt 77,9%, tăng 46,1%; thuế thu nhập cá nhân đạt 67,3%, tăng 28,8%; lệ phí trước bạ đạt 60,4%, tăng 26%; khu vực hộ đạt 51,4%, tăng 8,1%; thu xổ số đạt 50,3%, tăng 1,7%... Một số khoản thu đạt thấp: Thu tiền sử dụng đất đạt 20,7%; thuế bảo vệ môi trường đạt 34,6%; thu phí, lệ phí đạt 38,7%...

 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ phải thu tối thiểu từ 1.147 tỷ đồng, mới hoàn thành dự toán thu NSNN năm; trong bối cảnh được dự báo còn nhiều yếu tố không thuận lợi như bão lũ, dịch bệnh diễn biến khó lường; chính sách đầu tư công tiếp tục được quản lý chặt chẽ, chỉ số hàng tồn kho tăng, nhiều doanh nghiệp thiếu vốn sản xuất, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng một số khoản thu sắc thuế… Ngành Thuế tỉnh tập trung nghiên cứu, chủ động có những giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong toàn ngành triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp đã đề ra. Đồng thời tập trung triển khai tốt một số nội dung: Thường xuyên xin ý kiến cấp ủy, chính quyền địa phương, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong triển khai chính sách thuế và tổ chức quản lý thu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể khai thác mọi nguồn thu ngân sách. Chủ động phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo môi trường cho hoạt động đầu tư, thu hút tăng năng lực đầu tư mới, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Thực hiện đánh giá lại nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu, các nguồn thu không ổn định, làm rõ khoản thu sắc thuế thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng; tăng cường các biện pháp quản lý thu đối với các khoản thu liên quan đến đất đai, hoạt động kinh doanh xăng dầu. Tiếp tục phối hợp tốt với các huyện, thành phố trong chỉ đạo quản lý thuế đối với một số lĩnh vực còn thất thu... Chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả công tác lập dự toán thu NSNN năm 2020 đảm bảo bao quát hết nguồn thu, đạt mức tăng trưởng chung, phù hợp với điều kiện kinh tế vùng đặc biết khó khăn. Thực hiện tuyên truyền trên tất cả các khâu, các bộ phận, lĩnh vự; trong đó chú trọng tuyên truyền cho người nộp về các nội dung chỉ đạo xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thay đổi về chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế; thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời tại bộ phận “một cửa” các thủ tục liên quan đến người nộp thuế, đồng thời phối hợp với các bộ phận thuộc Trung tâm Hành chính công các cấp giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính thuế theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về hồ sơ khai thuế; thực hiện hoàn thuế điện tử theo đúng quy định, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đến cuối năm đạt các tiêu chí Tổng cục Thuế giao về số doanh nghiệp, số chứng từ nộp thuế điện tử, số tiền thuế thu trên địa bàn thông qua hình thức điện tử. Thường xuyên đối chiếu số nợ thuế của từng tổ chức, cá nhân để có biện pháp đôn đốc, thu nợ kịp thời, hạn chế thấp nhất nợ mới phát sinh, động viên kịp thời nguồn lực cho NSNN. Hàng tháng giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng công chức và tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thu nợ đến từng tổ chức, cá nhân; thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, thông báo công khai người nộp thuế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; phấn đấu số nợ thuế đến 31.12 không quá 5% tổng thu ngân sách.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp theo kế hoạch, đồng thời đôn đốc nộp NSNN 100% số tiền truy thu về thuế, phí, tiền phạt vi vi phạm ngay sau kết luận thanh tra, kiểm tra thuế. Đôn đốc các tổ chức, cá nhân trả thu nhập, người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý nộp các khoản thuế phải nộp vào NSNN theo quy định; tiếp tục kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN “tại bàn”, kiểm tra quyết toán thuế TNCN năm 2018 theo kế hoạch. Các Chi cục Thuế chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo phối hợp quản lý hiệu quả các khoản thu phát sinh và các khoản còn thất thu tại địa bàn.

Cùng với những nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp đề ra, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ hàng tháng, tin tưởng rằng công tác thuế năm 2019 sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của tỉnh.

 Ma Tường Huyên  (Phòng NVDTPC)

.