Bổ sung Hướng dẫn quản lý giết mổ, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 27/06/2019, 15:07 (GMT+7)

BHG Ngày 26.6, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-SNN-CNTY Bổ sung Hướng dẫn số 04/HD-SNN-CNTY ngày 14.6.2019 về Quản lý giết mổ lợn, tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau: 

Trong vùng có dịch (địa bàn cấp xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi) được phép vận chuyển lợn khỏe mạnh đến các cơ sở giết mổ trong và ngoài vùng dịch khi đảm bảo các điều kiện sau: Cơ sở chăn nuôi lợn nằm trong vùng dịch đã được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật còn hiệu lực đối với các bệnh khác, nếu có nhu cầu vận chuyển lợn ra khỏi phạm vi vùng dịch phải được cơ quan thú y lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi và hướng dẫn tuyến đường vận chuyển ra khỏi vùng có dịch; lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định từ cơ sở chăn nuôi đến trực tiếp cơ sở giết mổ; sản phẩm từ lợn sau giết mổ được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng để tiêu thụ trong và ngoài vùng dịch thuộc địa bàn cấp tỉnh; phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra khỏi cơ sở chăn nuôi và trước khi vào - ra khỏi cơ sở giết mổ.

Đối với địa bàn cấp huyện, xã chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi, được phép giết mổ lợn khỏe mạnh và có nguồn gốc rõ ràng; được phép vận chuyển lợn khỏe mạnh đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y đến các cơ sở giết mổ trong và ngoài vùng dịch; lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng từ cơ sở chăn nuôi đến trực tiếp cơ sở giết mổ; sản phẩm sau khi giết mổ được tiêu thụ trong địa bàn cấp tỉnh và phải được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định...

Hải Quỳnh

.