Công bố kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng của tỉnh

Thứ Sáu, 28/06/2019, 09:56 (GMT+7)

BHG - Chiều 27.6, Sở NN&PTNT tổ chức Hội nghị công bố kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2025. Tham dự có đại diện các sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang.

Tỉnh Hà Giang có diện tích đất lâm nghiệp 566.723,4 ha; trong đó, rừng đặc dụng 50.994 ha, rừng phòng hộ 225.053 ha và rừng sản xuất 260.675 ha. Tuy nhiên, việc phân chia 3 loại rừng giai đoạn trước không còn phù hợp với thực tế, dẫn đến việc quản lý, bảo vệ rừng khó khăn. Do vậy rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng theo hướng giảm diện tích rừng phòng hộ, tăng diện tích rừng sản xuất, phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế, góp phần bảo vệ sinh thái môi trường là quan trọng, cần thiết. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch năm 2017 đã chuyển đổi rừng phòng hộ 33.333 ha, rừng đặc dụng 3.479 ha, rừng sản xuất 12.747 ha. Đồng thời, xác định được phạm vi đất quy hoạch cho 3 loại rừng, số liệu thống nhất từ bản đồ đến thực địa, làm cơ sở để thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh. Sau điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng, tổng diện tích đất lâm nghiệp tăng 1.264 ha; phân theo chức năng, rừng đặc dụng tăng 8.550 ha, rừng phòng hộ giảm 23.253 ha, rừng sản xuất tăng gần 16.000 ha. Căn cứ kết quả trên, Sở NN&PTNT tổ chức quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện các dự án lâm nghiệp đúng với chức năng 3 loại rừng đã quy hoạch; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các huyện, thành phố tiến hành bàn giao kết quả rà soát, điều chỉnh.

Tin, ảnh: MỘC LAN

.