123
Giao ban 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang - Báo Hà Giang điện tử

Giao ban 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang

Thứ Sáu, 13/07/2018, 09:53 (GMT+7)

BHG - Chiều 12.7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang.
Hội nghị giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang.

Trong 6 tháng đâu năm 2018, hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tập trung bám sát các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN theo hướng chủ động, linh hoạt; tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp, HTX, cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động huy động vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 19.651 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương là 10.254 tỷ đồng, chiếm 52,2% tổng nguồn vốn, đạt 57,8% kế hoạch đề ra. Dư nợ tín dụng đạt 18.637 tỷ đồng. Dư nợ các chương trình, chính sách tín dụng đạt 12.070 tỷ đồng, chiếm 63,4%/tổng đầu tư tín dụng; trong đó, cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP đạt 6.041 tỷ đồng; cho vay theo Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh, dư nợ đạt 514,2 tỷ đồng… Các TCTD cơ bản đã thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh; hoạt động của các TCTD đảm bảo an toàn và có bước phát triển; một số chương trình, chính sách tín dụng, chương trình phát triển kinh tế của địa phương được triển khai kịp thời, hiệu quả. Qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển KT-XH của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung cho tăng trưởng tín dụng theo đúng mục tiêu, phấn đấu tăng trưởng tín dụng năm 2018 từ 16% đến 18%, đẩy mạnh huy động vốn đầu tư cho vay; thực hiện thanh tra, giám sát chặt chẽ các TCTD. Đối với các TCTD trên địa bàn cần chủ động, linh hoạt và hoạt động hiệu quả trong hoạt động kinh doanh; tăng cường công tác huy động vốn, chủ động nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng; cân đối nguồn vốn để phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN

.