123
Xây dựng Nông thôn mới ở Mèo Vạc, nỗ lực một chặng đường - Báo Hà Giang điện tử

Xây dựng Nông thôn mới ở Mèo Vạc, nỗ lực một chặng đường

Thứ Năm, 12/07/2018, 08:40 (GMT+7)

BHG - Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), huyện Mèo Vạc đã chủ động trong triển khai, quyết liệt trong chỉ đạo và sáng tạo trong tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, KT-XH của địa phương. Từ đó góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, tạo cơ sở vững chắc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhân dân xã Tả Lủng (Mèo Vạc) làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Tả Lủng (Mèo Vạc) làm đường giao thông nông thôn.

Bắt tay vào xây dựng NTM với nhiều khó khăn, nhưng ngay từ ngày đầu, huyện Mèo Vạc xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Quan điểm của huyện là “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ một phần và người dân là chủ thể, coi trọng công tác xã hội hóa, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Qua đó, quá trình xây dựng NTM đã đạt được thành tựu khá toàn diện; bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế nâng cao thu nhập cho nhân dân; số hộ nghèo giảm dần, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, huyện đã giao Ủy ban MTTQ và khối đoàn thể phối hợp với Ban chỉ đạo các xã chức tổ chức tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua rộng rãi đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, cụ thể như: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2017-2020, “5 không, 3 sạch”, “Xanh - sạch - đẹp”, “Thanh niên khởi nghiệp”; “Nông dân dạy nông dân làm kinh tế”; phong trào “Hộ gia đình CCB đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn an ninh nông thôn”. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền, ra quân chung sức xây dựng NTM được 1.504 đợt với 109.624 lượt người tham gia, quyên góp được trên 2 tỷ đồng; huy động người dân hiến được 133.226 m2 đất, đóng góp 64.561 ngày công lao động; mở mới, nâng cấp được 214,8 km đường trục thôn, liên thôn... Tính đến nay, có 3 xã đạt 9 tiêu chí, 4 xã đạt 8 tiêu chí, 7 xã đạt 7 tiêu chí, 2 xã đạt 6 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc, nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh, chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, quyết định đến thắng lợi của Chương trình xây dựng NTM. Tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin của nhân dân. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có chuyên môn tốt, có tinh thần trách nhiệm, phương pháp tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để người dân hiểu rõ được mục đích của việc xây dựng NTM. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý, điều hành các hoạt động xây dựng NTM, nhất là việc xây dựng kế hoạch, các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”; đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà; làm nhà vệ sinh góp phần đảm bảo tiêu chí môi trường. Có sự phối hợp thường xuyên giữa thành viên Ban chỉ đạo huyện, cấp ủy, chính quyền cấp xã quyết liệt trong việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Các ngành, các xã phối hợp triển khai có hiệu quả các đề án, phương án, kế hoạch đến tận người dân, cụ thể như: Triển khai các kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 209, Nghị quyết số 86 của HĐND tỉnh; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi một phần diện tích đất trồng ngô sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi bò hàng hóa giai đoạn 2016 - 2020; công tác thụ tinh nhân tạo cho bò, kế hoạch thực hiện thôn, xã điển hình về phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với mỗi làng một sản phẩm... Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hàng tháng để tổ chức phát động phong trào thực hiện theo từng chủ đề. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Trưởng thôn, của người dân, sự tham gia của cộng đồng trong việc kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi-măng, nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng và bền vững đối với các công trình đầu tư. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập the, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời phê phán những tư tưởng trông chờ, ỷ lại, kém hiệu quả; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Minh Chuyên (Mèo Vạc)

.