Quỹ tín dụng nhân dân Yên Biên thực hiện hiệu quả các phương thức kinh doanh

Thứ Sáu, 30/03/2018, 15:18 (GMT+7)

BHG - Được thành lập từ năm 2008, Quỹ tín dụng nhân dân Yên Biên thành phố Hà Giang là đơn vị tiên phong hoạt động trong hệ thống QTDND của tỉnh, góp phần đắc lực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thành viên cải thiện đời sống, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiều thành viên của quỹ đã phát huy hiệu quả của  nguồn vốn vay vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Hội đồng quản trị QTD nhân dân Yên Biên ra mắt tại Đại hội thành viên khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2022.
Hội đồng quản trị QTD nhân dân Yên Biên ra mắt tại Đại hội thành viên khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Với sự linh hoạt trong mọi hoạt động, Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Quỹ luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước ban hành, cũng như Điều lệ của Quỹ; duy trì đều đặn việc tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của Quỹ hàng tháng, hàng quý và đề ra chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động cho tháng, quý sau. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành, của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Giang về các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phấn đấu và quyết tâm của cán bộ quỹ và sự tin tưởng của ủng hộ của các thành viên  nhờ đó hoạt động của Quỹ luôn duy trì ổn định và phát triển đều qua hàng năm và luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Yên Biên là 17,708 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng 5,266 tỷ đồng, vay Ngân hàng HTX 3,4 tỷ đồng. Dư nợ cho vay 13,130 tỷ đồng. Số thành viên vay vốn là 71 thành viên, trong đó tập trung cho vay vào 2 đối tượng khách hàng là kinh doanh dịch vụ và tiêu dùng. Về huy động vốn năm 2017 tổng vốn huy động là 5,299 tỷ đồng tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 109,8% so với kế hoạch. Về dư nợ thành viên đạt 17,708 tỷ đồng, tăng 2,432 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2016, đạt 130,5% so với kế hoạch.

Được biết, nguyên tắc hoạt động của Quỹ là tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, đồng nghĩa với việc Quỹ tín dụng có khả năng thu hồi nợ đầy đủ và đúng hạn. Để thực hiện tốt phương châm kinh doanh của mình, Ban điều hành của Quỹ thường xuyên cử cán bộ nắm chắc các hộ gia đình đề nghị vay vốn, và coi đây là cơ sở của việc thẩm định kiểm tra trước và sau cho vay hạn chế thấp nhất tình trạng nợ xấu, có thêm điều kiện mở rộng khả năng cung cấp tín dụng cũng như dịch vụ khác, tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng vòng quay vốn tín dụng. Việc nâng cao chất lượng tín dụng cũng sẽ giúp cho Quỹ tín dụng thu hút được nhiều khách hàng hơn bằng các hình thức và chất lượng của dịch vụ, qua đó tạo ra hình ảnh tốt về uy tín của Quỹ và không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng thương mại trên thị trường.

Tìm hiểu một số khách hàng vay vốn tại Quỹ tín dụng Yên Biên, câu trả lời chúng tôi nhận được luôn là những lời khen từ sự tạo điều kiện thuận lợi trong việc vay vốn tại Quỹ. Chị Nguyễn Thị Xuyến, kinh doanh tạp hóa, đồ dùng gia đình tại tổ 8, phường Trần Phú thành phố Hà Giang nhấn mạnh: Thủ tục vay đơn giản, nhanh, gọn, thời gian trả lãi linh hoạt là phương thức hoạt động hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân Yên Biên. Có thành viên của quỹ vay vốn 200 triệu đồng mua ô tô chở vật liệu xây dựng, chỉ sau 2 năm vừa kinh doanh vừa trả dần số tiền vay đã trả hết nợ. Hiện chiếc ô tô đang là phương tiện tạo việc làm ổn định và giúp gia đình có thêm nguồn vốn tích lũy tham gia gửi tiền vào Quỹ tín dụng. Năm 2018, Quỹ tín dụng Yên Biên đặt ra chỉ tiêu tiếp tục nâng cao năng lực tài chính của Quỹ tín dụng, đa dạng hóa hình thức huy động vốn, điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay, cho vay trung hạn, dài hạn hợp lý, phát triển cho vay các đối tượng nông nghiệp nông thôn. Tăng cường vai trò công tác quản lý, điều hành về hoạt động huy động vốn và cho vay thành viên, bên cạnh đó không ngừng hoàn thiện bộ máy Ban kiểm soát thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và chế độ báo cáo kịp thời, hiện đại hóa công nghệ và hệ thống thanh toán. Bám sát các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố, thực hiện nhiệm vụ của Quỹ tín dụng và thực hiện tốt Đề án “Cơ cấu lại các Quỹ tín dụng nhân dân”.  

Có thể thấy Quỹ tín dụng nhân dân Yên Biên đã phát huy vai trò trong công tác huy động vốn và tạo điều kiện để người dân tiếp cận được nguồn vốn thuận lợi, phục vụ tốt lợi ích của thành viên, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ, phát triển ngành nghề, qua đó tạo thêm nhiều việc làm cho lao động, tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân tại địa phương. 

ĐỨC CƯỜNG

.