123
Bắc Mê, nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Báo Hà Giang điện tử

Bắc Mê, nhiều giải pháp thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Sáu, 09/03/2018, 09:09 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/T.Ư của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH (PGD) huyện Bắc Mê triển khai nhiều giải pháp, nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng CSXH; góp phần tích cực vào xoá đói, giảm nghèo và xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn.

Anh Ban Văn Liêu, xã Yên Định (Bắc Mê) sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH để nuôi trâu hàng hóa.
Anh Ban Văn Liêu, xã Yên Định (Bắc Mê) sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH để nuôi trâu hàng hóa.

Theo đó, việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Đại diện và các ban, ngành, đoàn thể của huyện trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo việc nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho PGD huyện; nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn cho vay theo một kênh thống nhất. Qua đó, phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa PGD với các ngành, chính quyền địa phương; nhất là các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng tín dụng đi vào thực chất và nâng lên rõ rệt. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện giảm nghèo bền vững; tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới và ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trên địa bàn.

Sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/T.Ư, đến tháng 3.2018, UBND huyện Bắc Mê đã dành ngân sách địa phương chuyển sang PGD huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, với số tiền 300 triệu đồng; nâng tổng số nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương lên 900 triệu đồng, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng và Nhà nước đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển KT – XH. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực hoạt động của PGD cũng được triển khai hiệu quả; tổng nguồn vốn hoạt động đến 31.12.2017 đạt 200.620 triệu đồng, tăng 18.460 triệu so với năm 31.12.2016. Doanh số cho vay đạt 72.068 triệu đồng/1.847 lượt khách hàng. Chất lượng Tổ TK&VV là 207 tổ; trong đó, xếp loại tốt là 163 tổ, chiếm 78,7% tổng số tổ, tăng 4 tổ so với năm 2016…

Ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc PGD Ngân hàng CSXH huyện Bắc Mê cho biết: Trong thời gian tới, PGD tiếp tục tích cực tham mưu cho UBND huyện dành một phần nguồn vốn ngân sách chuyển sang PGD để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao. Trong đó, tập trung thu nợ để cho vay quay vòng; ưu tiên tập trung nguồn vốn tín dụng chính sách cho người nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhất là các xã xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động của Tổ TK&VV; triển khai thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ; tập trung huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tổ chức tốt hoạt động tại các Điểm giao dịch xã, thị trấn.

Để phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, Ban Đại diện Ngân hàng CSXH huyện mong muốn các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; PGD thường xuyên phân tích đánh giá từng khoản nợ xấu, lập phương án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng tại các xã, thị trấn có nợ quá hạn và lãi tồn đọng cao. Đặc biệt, tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/T.Ư của Ban Bí thư.

Bài, ảnh: Văn Quân

.