UBND thành phố giải thể bắt buộc 30 Hợp tác xã, dừng hoạt động của 20 Hợp tác xã đang nợ thuế

Thứ Tư, 24/01/2018, 15:13 (GMT+7)

BHG - Hội đồng giải thể bắt buộc UBND thành phố Hà Giang ra thông báo vào ngày 23.1.2018, về việc giải thể bắt buộc 30 HTX do hoạt động kinh doanh không đăng ký mã số thuế và chưa đăng ký con dấu, không tìm thấy địa điểm hoạt động; dừng hoạt động 20 HTX trên địa bàn thành phố do còn nợ thuế nên chưa thực hiện được giải thể bắt buộc. Quyết định của UBND thành phố Hà Giang nêu rõ việc giải thể bắt buộc 30 Hợp tác xã kể từ ngày 17.1.2017 theo điều  54, Luật HTX năm 2012, do kinh doanh không hiệu quả, nợ thuế, không có mã số thuế. Hội đồng giải thể UBND thành phố Hà Giang cũng đã quyết định dừng hoạt động kinh doanh của 20 HTX kinh doanh, vận tải thương mại do còn nợ thuế nên chưa thực hiện được giải thể bắt buộc và thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

Hải Quỳnh

.