Chi cục Thuế Đồng Văn hoàn tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017

Thứ Tư, 24/01/2018, 09:04 (GMT+7)

BHG - Năm 2017, huyện Đồng Văn gặp không ít khó khăn trong thực hiện thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Cục Thuế tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành và chính quyền các xã, thị trấn, sự tự giác chấp hành chính sách, pháp luật thuế của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, cùng với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức Chi cục Thuế, nhiệm vụ công tác thu NSNN đã hoàn thành vượt chỉ tiêu của tỉnh giao.

Toàn cảnh Lễ ra quân thu NSNN năm 2018 của huyện Đồng Văn.
Toàn cảnh Lễ ra quân thu NSNN năm 2018 của huyện Đồng Văn.

Chi cục thuế huyện Đồng Văn được tỉnh giao nhiệm vụ thu thuế và phí trên địa bàn năm 2017 là 20,5 tỷ đồng, Nghị quyết HĐND huyện giao 21 tỷ đồng. Kết quả thu nộp NSNN về thuế và phí thực hiện được 26 tỷ đồng, đạt 126,8% dự toán pháp lệnh, đạt 89,9% so với cùng kỳ, đạt 123,8% so với dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao. Theo sắc thuế có 5 khoản thu chính đạt và tăng cao so với dự toán giao như: Thu phí - lệ phí đạt 150%, doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 111%, thuế thu nhập cá nhân đạt 130%, thu tiền sử dụng đất đạt 120%, hộ cá thể đạt 130%.

Để đạt kết quả trên, Chi cục Thuế huyện đã phối hợp với các ngành làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ các chính sách, pháp luật thuế đến với người dân trên địa bàn huyện với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Hướng dẫn các doanh nghiệp mới thành lập về các thủ tục ban đầu sau khi thành lập doanh nghiệp. Tăng cường quản lý khai thuế, đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, tiếp tục thực hiện giảm tần suất kê khai thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp nhằm tiết kiệm chi phí về thời gian. Làm tốt công tác chống thất thu ngân sách, kiên quyết xử lý các trường hợp có hành vi trốn thuế, gian lận thuế; tăng cường thực hiện thu các khoản thuế nợ đọng. Nâng cao chất lượng bộ phận một cửa, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính giúp cho người nộp thuế thuận lợi giao dịch với cơ quan thuế; nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị đối thoại đối với người nộp thuế; tiếp tục triển khai Chỉ thị 01 của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Năm 2018, Chi cục Thuế Đồng Văn được tỉnh giao thu thuế và phí 16.005 triệu đồng, HĐND huyện giao thu thuế và phí 16.505 triệu đồng. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chi cục đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về việc chỉ đạo, triển khai pháp luật, chính sách về thuế, các chủ trương của ngành thuế cũng như phối kết hợp với các ban, ngành liên quan trong công tác quản lý thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức thuế trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

  Bài, ảnh: Phùng Văn Chính

(Cục Thuế tỉnh)

.