Vị Xuyên với công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thứ Tư, 24/01/2018, 09:11 (GMT+7)

BHG - Huyện Vị Xuyên được đánh giá là một trong những địa phương có diện tích rừng và đất rừng lớn của tỉnh, với tổng diện tích đất có rừng trên 100.000 ha; trong đó, có 89.709 ha rừng tự nhiên với nhiều loại gỗ quý như: Nghiến, Thông đá, Kháo đá, Pơ mu, Ngọc am... Để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, nhiều năm qua, Ban Quản lý bảo vệ và phát triển rừng của huyện, nòng cốt là Hạt Kiểm lâm huyện đã vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được huyện, ngành giao.

Qua tìm hiểu thực tế, lực lượng Kiểm lâm của huyện quá mỏng so với công việc được giao; bình quân mỗi cán bộ kiểm lâm phải phụ trách địa bàn từ 2 - 3 xã trở lên, với từ 5.000 - 6.000 ha rừng/người. Trong khi đo, địa bàn rộng, chia cắt; những xã có diện tích rừng lớn lại nằm ở vùng biên giới hoặc giáp ranh với huyện bạn. Vượt qua những trở ngại trên, trong năm 2017, với phương châm cán bộ phải bám dân, bám địa bàn; Hạt Kiểm lâm Vị Xuyên đã giao cho từng cán bộ phụ trách địa bàn phối hợp cùng chính quyền và cán bộ lâm nghiệp xã, có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng (BVR) khu vực mình phụ trách. Đồng thời chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy, tổ, đội cấp xã, thôn về BVR và phòng, chống cháy rừng gắn với tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hạt Kiểm lâm chủ động xây dựng kế hoạch, phương án quản lý, BVR; đồng thời vận động, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về các văn bản, chỉ thị, Luật Bảo vệ và phát triển rừng; giúp người dân hiểu được lợi ích từ rừng mang lại.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Kiểm lâm còn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; các điểm buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. Chỉ đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị, xã hội, xã, thị trấn tăng cường việc xây dựng lực lượng quản lý, BVR theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Lực lượng này do Chủ tịch UBND các xã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; phát động phong trào quần chúng nhân dân BVR, tố giác các đối tượng vi phạm. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, yêu cầu các cơ sở phải ký cam kết với Hạt Kiểm lâm về chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh, chế biến, sử dụng lâm sản và các quy định Nhà nước về quản lý lâm sản.

Trong năm 2017, lực lượng Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cấp, ngành liên quan phát hiện, lập biên bản và xử lý 36 vụ vi phạm lâm luật, giảm 33 vụ so với năm 2016. Trong đó, tịch thu trên 14 m3 gỗ các loại; phạt tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 95 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tứ, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Vị Xuyên khẳng định: Kết quả trong công tác quản lý, BVR ở Vị Xuyên là có sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, ngành; nòng cốt là lực lượng Kiểm lâm. Dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng đây sẽ là phép thử, để mỗi cán bộ kiểm lâm của huyện vượt qua trong năm 2018.   

HOÀNG NGỌC

.