123
Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Yên Minh - Báo Hà Giang điện tử

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Yên Minh

Thứ Sáu, 13/10/2017, 14:09 (GMT+7)

BHG - Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Yên Minh đã làm thay đổi nhận thức của bà con về phát triển kinh tế, cũng như thay đổi cách làm, thể hiện quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Từ phong trào này, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.

Mô hình trồng lê của gia đình hội viên Lý Văn Tiêu, thôn Nậm Chộm, xã Du Tiến cho thu nhập cao.
Mô hình trồng lê của gia đình hội viên Lý Văn Tiêu, thôn Nậm Chộm, xã Du Tiến cho thu nhập cao.

Xác định phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là chương trình trọng tâm, liên tục, Hội Nông dân huyện đã tổ chức phát động với nội dung cụ thể, sâu rộng đến hội viên, nông dân. Hàng năm, hội xây dựng kế hoạch và ký giao ước thi đua với các cấp hội của 18 xã, thị trấn; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, những điển hình tiên tiến... để từng bước thay đổi nhận thức, động viên nhân dân quyết tâm vượt khó, khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, lao động, đầu tư phát triển sản xuất. Các cấp hội đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thúc đẩy các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân về vốn, giống, kỹ thuật, dạy nghề...

Theo đồng chí Thào Mí Chá, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Yên Minh: Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện ngày càng có chất lượng, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cho thu nhập hàng năm vài trăm triệu đồng. Giai đoạn 2012-2016, trên địa bàn huyện có 656 hộ đạt danh hiệu sản xuất giỏi, trong đó cấp T.Ư có 11 hộ, cấp tỉnh 100 hộ, cấp huyện 195 hộ và cấp xã là 350 hộ với các ngành nghề chăn nuôi, trồng trọt, thương mại dịch vụ, sản xuất kinh doanh tổng hợp... thu nhập từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Theo chân Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Minh Vàng Thị Rung, chúng tôi đã mục sở thị một số mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như: Mô hình chăn nuôi lợn đen quy mô lớn, vỗ béo đại gia súc, trồng hồng không hạt, trồng rau sạch... Thực tế cho thấy, tư duy của người nông dân đã thay đổi, sản xuất theo nhu cầu của thị trường, khai thác những thế mạnh sẵn có, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đời sống người nông dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đạt trên 13 triệu đồng/người/năm. Tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh, huyện, thời gian qua, Hội Nông dân thị trấn Yên Minh đã giúp xóa được 82 nhà tạm, giảm được 198 hộ nghèo; tập huấn ngắn hạn, chuyển giao kỹ thuật cho gần 1.000 hội viên, nông dân.

Theo bà Vàng Thị Rung, để phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thật sự có hiệu quả, cần có sự vào cuộc, quan tâm của các cấp, các ngành; các chi hội cần cụ thể hóa thành phong trào thi đua riêng, tùy thuộc vào điều kiện của từng thôn, bản. Đồng thời, tăng cường tính đoàn kết, các hộ làm ăn giỏi giúp đỡ hộ còn khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau phát triển. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có gần 40 cơ sở kinh doanh ăn uống, hệ thống lưu trú nhà nghỉ, khách sạn phục vụ khách du lịch không ngừng tăng, nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ homestay nhằm tăng thêm thu nhập.

Có thể nói, những tác động của phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần không nhỏ vào phát triển KT-XH, tạo động lực đẩy nhanh quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện...

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

 

.