Đồng Văn quy hoạch trên 1.700 ha cây Bạc hà phục vụ cho phát triển đàn ong nội

Thứ Tư, 11/10/2017, 09:13 (GMT+7)

BHG - Theo thống kê của Ngành nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Văn, hiện tại trên địa bàn huyện có tổng số 8.726 đàn ong nội. Các xã có số lượng đàn ong lớn là Thài Phìn Tủng, Sủng Trái, Lũng Phìn, Sà Phìn, Phố Cáo, Lũng Thầu, Hố Quáng Phìn và thị trấn Đồng Văn. Để phục vụ việc duy trì, phát triển đàn ong nội, huyện Đồng Văn đã quy hoạch 1.712 ha đất trồng cây Bạc hà/16 xã, thị trấn và có cơ chế hỗ trợ 200 nghìn đồng/ha/vụ để người dân trồng, chăm sóc bảo vệ. Được biết, ngay từ cuối vụ Bạc hà năm 2016, huyện Đồng Văn đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thu gom cây Bạc hà lấy hạt giống (thu gom được 313 bao tải) để nhân rộng, trồng mới ra các diện tích đất nằm trong quy hoạch trồng Bạc hà nhưng chưa gieo trồng. Đến nay, về cơ bản số diện tích đất nằm trong quy hoạch trồng Bạc hà được người dân thực hiện xong.

                                                            HOÀNG NGỌC

.