Hội thảo đánh giá về thực thi Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 15/03/2019, 17:32 (GMT+7)

BHG - Sáng 15.3, tại Nhà khách Hà An (TP. Hà Giang), Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá về tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin (TCTT) trên địa bàn tỉnh. Tới dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; các huyện Bắc Mê, Yên Minh và Vị Xuyên.

Đại diện Sở Tư pháp tham gia thảo luận các vấn đề liên quan về Luật TCTT tại Hội thảo.
Đại diện Sở Tư pháp tham gia thảo luận các vấn đề liên quan về Luật TCTT tại Hội thảo.

Luật TCTT được Quốc hội thông qua ngày 4.6.2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2018, có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa quyền công dân được quy định tại Điều 25 – Hiến pháp năm 2013; tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền TCTT của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch của cơ quan nhà nước. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được thông tin về kết quả đánh giá của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh về tình hình triển khai thực thi Luật TCTT trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính như: Cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh khá hoàn chỉnh, sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu lưu trữ và cung cấp thông tin theo quy định của Luật TCTT. Các cơ quan nhà nước đều sẵn sàng cung cấp thông tin cho người dân khi được yêu cầu. Người dân trên địa bàn tỉnh được TCTT thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài PT-TH tỉnh; Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử; các cuộc họp thôn, tiếp xúc cử tri... Các yêu cầu cung cấp thông tin chủ yếu liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như: Các điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, yêu cầu trích lục bản đồ quy hoạch, cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất...

Các đại biểu cũng thảo luận những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Luật TCTT như: Phân công, sắp xếp nguồn nhân lực đầu mối cung cấp thông tin; quy chế và quy trình cung cấp thông tin; danh mục các thông tin cần phải công khai... Đồng thời, Hội thảo cũng đề xuất, khuyến nghị như: Đánh giá tổng thể quá trình thực thi Luật TCTT trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 227/KH-UBND tỉnh; ban hành Hướng dẫn, Quy chế, Quy trình cung cấp thông tin; xây dựng danh mục các thông tin bắt buộc phải công khai và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện của UBND tỉnh; tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân biết và nắm được các nội dung của Luật TCTT...

Tin, ảnh: Đại Tâm

.